‘Subsidieregelingen belemmeren gebruik schoon bio-LNG voor trucks’

8 mei 2017De NRC maakte zaterdag duidelijk dat het gebruik van schoon bio-LNG voor trucks en schepen wordt tegengewerkt. Nota bene door de subsidieregelingen.

Uit het artikel van de NRC
‘(…) Bio-LNG lijkt daarmee een interessant alternatief voor de transportsector, met name voor het zware vrachtvervoer. Elektrische aandrijving is hier bijvoorbeeld geen optie. Gezien het grote gewicht van truck of schip, en de lange af te leggen afstanden, zou je zoveel batterijen moeten meeslepen dat er weinig ruimte overblijft voor de lading. (…)
[De bronnen voor bio-LNG]: via de vergisting van dierlijke mest, zuiveringsslib, GFT, bermgras en het organisch materiaal uit restafval. Dat gebeurt in Nederland in circa 250 vergisters, onder andere in Wijster. Samen produceren ze zo’n 150 miljoen kubieke meter biogas. Dat volume zou tot 2020 verder kunnen oplopen tot 1,2 miljard kubieke meter gas. (…) En tot 2030 zou het nog eens kunnen verdrievoudigen, door verbetering van het gebruik van bestaande bronnen, maar ook door zeewier te gaan vergisten. Wordt dat verwachte volume omgezet in bio-LNG dan zou dat voldoende zijn voor de helft tot tweederde van de Nederlandse vrachtwagenkilometers. (…)

Van bio-gas naar bio-LNG wordt niet gestimuleerd
Van al het biogas dat in Nederland wordt geproduceerd, wordt nog maar een klein deel omgezet in bio-LNG. Volgens [Jolon van der Schuit, directeur van het bedrijf Rolande, dat zowel LNG als bio-LNG produceert] komt dat vooral door de subsidieregeling voor duurzame energie. Als je biogas uit de vergister gebruikt voor het produceren van elektriciteit en warmte kan de subsidie (Stimulering Duurzame Energie, ofwel SDE+) oplopen tot boven 60 cent per kubieke meter – ruim boven de prijs die je als consument betaalt. En die prijsgarantie geldt voor twaalf tot achttien jaar.
Zet je dat biogas om in bio-LNG dan geldt de Europese regeling voor transportbrandstoffen. Bio-LNG kan dan alleen als hernieuwbare brandstofeenheid (HBE) worden verkocht. De prijs daarvan wordt op de markt bepaald en fluctueert nogal. Met andere woorden: de subsidieregeling zorgt ervoor dat het meeste biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte en niet in bio-LNG. (…)

‘Accijns op bio-LNG afschaffen’
Om de ontwikkeling van bio-LNG te stimuleren zou de overheid de accijns op bio-LNG (22 cent) kunnen afschaffen, suggereert Van der Schuit. Daarmee zou het prijsverschil met fossiele LNG (nu 1.10 euro aan de pomp) kleiner worden en dat zou zowel de producenten van biogas als de transporteurs over de streep kunnen trekken. Van der Schuit: „Bio-LNG blijft dan nog wel duurder dan fossiel LNG, maar een aantal verladers is best bereid om dat extra te betalen.” (…)’

‘De schoonste brandstof die economisch haalbaar is’

Het bedrijf Rolande schrijft over bio-LNG:
‘(…) De missie van Rolande is heel helder: Het aanbieden van de schoonste brandstof die economisch haalbaar is. En die is er: Bio-LNG. De nóg groenere variant van LNG. Een product waar Rolande zich hard voor maakt. Maar wat houdt Bio-LNG in? En wat is de toegevoegde waarde voor het zwaartransport?

.

Bio-LNG = LBM
Bio-LNG wordt ook wel LBM genoemd: Liquid Bio Methane. Dit product is de nog groenere variant van LNG. Het bevat exact hetzelfde bestanddeel als LNG – namelijk puur methaan – maar is verkregen door vergisting en vervloeiing uit mest of reststromen uit de landbouw.
Door (co)-vergisting wordt het biomassa omgezet naar ruw biogas. Het ruwe biogas wordt opgewerkt naar een hogere kwaliteit gas met een hoog methaangehalte en daarmee een hogere energie dichtheid. Doordat dit gas vloeibaar wordt gemaakt, neemt het volume af. Het product dat hieruit ontstaat, noemen we Bio-LNG of LBM.    De voordelen van Bio-LNG Bio-LNG leidt tot een enorme CO2-reductie, aangezien het LNG nu lokaal gemaakt wordt en niet door schepen vervoerd hoeft te worden. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van afval, door dit in te zetten voor een hoogwaardige brandstof. Deze brandstof heeft net als fossiel LNG een zeer lage uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof en stikstofoxiden.
De CO2-reductie kan zelfs meer dan 100% zijn! Dit komt omdat het CO2 dat afgevangen wordt bij het productieproces opnieuw ingezet kan worden voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor tuinders en transportkoeling.

.

Verder verduurzamen wegtransport
Bio-LNG is na LNG de volgende stap in het verder verduurzamen van het wegtransport en de scheepvaart. Het proces is complex en (nog) relatief duur, maar wel de enige weg om tot een verdere verduurzaming van het transport te komen.
Rolande heeft een eigen productielocatie voor Bio-LNG in Wijster (Drenthe) op het terrein van Attero. Hiermee probeert Rolande aan haar missie te voldoen: het aanbieden van de schoonste brandstof die economisch haalbaar is! (…)’
.

Bronnen
NRC, 6 mei 2017: Schoon bio-gas is perfect voor trucks
Rolande, 26 augustus 2016: Bio-LNG = LBM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.