Sungevity: ‘Markt zonnestroom zal dit jaar met 50% groeien’

25 januari 2017‘Er komt een nieuwe groeispurt voor zonnestroom in Nederland die alle records verbreekt,” verwacht Roebyem Anders van zonnepanelen-leverancier Sungevity.  Ze verwacht de groei o.a. in de sector van de huurhuizen. 

Uit het persbericht van Sungevity
‘(…) Duidelijkheid over fiscale behandeling van zonnestroom zal dit jaar leiden tot minimaal 50% groei op de markt voor zonne-energie in Nederland, voorspelt Sungevity. Dit wordt voor een groot deel gevoed door de opmars van zonnepanelen op huurwoningen. Ook een verplichte kwaliteitstoets, passend bij een volwassen branche, ligt in het verschiet.
Na een lastig jaar krijgt zonnestroom in 2017 de wind stevig in de rug, verwacht zonnepanelenaanbieder Sungevity. Nu de politiek eind 2016 de knoop heeft doorgehakt om zelfopgewekte zonnestroom tot minimaal 2023 fiscaal voordelig te behandelen, is de grootste bron van financiële onzekerheid weggenomen. Tegelijkertijd blijven systeemprijzen dalen en neemt de efficiency van zonnepanelen toe.
“De deur staat wijd open voor een nieuwe groeispurt voor zonnestroom in Nederland die alle records verbreekt,” meent vice-president van Sungevity, Roebyem Anders. “Wij denken dat de totale opwekcapaciteit in 2017 met minimaal 50% zal toenemen. Zonnepanelen zullen doorbreken bij een veel breder publiek: van jonge, minder vermogende huiseigenaren tot huurders.” (…)

Zonnepanelen op huurwoningen breekt door in 2017
Sungevity verwacht verder dat zonnestroom op huurwoningen in bezit van woningcorporaties een grote vlucht zal nemen. In 2017 voorspelt het bedrijf zeker 50.000 nieuwe huurdaken van zonnepanelen te voorzien. In 2015 nam het aantal huurwoningen van corporaties met zonnesystemen al met bijna 70% toe tot 50.000: nog steeds een bescheiden aantal op een woningvoorraad van in totaal 2,2 miljoen. In 2016 leidde toenemende zorgen over mogelijke afschaffing van de fiscale voordelen voor zonnestroom echter tot stopzetting van veel geplande projecten. Met het aangepaste beleid zal de draad weer worden opgepakt, denkt Sungevity. (…)’
Bronnen
Sungevity, persbericht, 23 januari 2017: Sungevity: recordgroei zonnesystemen en verplichte keuring in 2017 (Geen URL beschikbaar)
Foto: Sungevity

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.