Onderwerp: Burgerparticipatie

MariaGodfrida via PixaBay CC0

Steeds meer zonne-energie van collectieve dakdelers

Het aantal mensen dat zelf zonne-energie opwekt zonder een eigen dak te hebben, stijgt. In 2017 werden in Nederland bijna 75.000 zonnepanelen geïnstalleerd, doordat huishoudens direct investeerden in zonnepanelen op het dak van een ander, blijkt...Lees verder
|Reageer|door: Klaartje Jaspers

Koningin Maxima bezoekt windcoöperatie

1 februari 2017 – Koningin Maxima bracht gisteren een bezoek aan het windpark Nijmegen-Betuwe langs de A15. Het park is eigendom van een coöperatie van duizend leden die samen € 2 mln opbrachten voor de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

De windsector werkt aan meer betrokkenheid van omwonenden bij nieuwe windmolens. Om projectontwikkelaars daarbij te ondersteunen hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land digitaal...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Bouwstenen voor participatie

Rathenau Instituut ‘Bouwstenen voor participatie. Visie op publieksparticipatie bij de besluitvorming over langdurig beheer van radioactief afval’ September 2015, 72 pagina’s Samenvatting Bij het uitwerken van het Nationaal Programma heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)2 het Rathenau Instituut gevraagd om een...Lees verder
|Reageer|door: Redactie