Onderwerp: Centraal Planbureau

CPB ziet niets in nationale investeringsbank, PBL wel

14 oktober 2016 – Nederland heeft een nationale investeringsbank nodig om de maatregelen tegen klimaatverandering te bekostigen, adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het Centraal Planbureau (CPB) ziet er niets in, aldus het FD, het...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

CPB brengt effecten innovatiebeleid in kaart

Bedrijven innoveren meer als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor research and development (r&d) dan nu het geval is. Extra leningen voor innovatieve projecten en startende ondernemingen zorgen voor meer innovatie dan intensivering...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Centraal Planbureau (CPB)

Postbus 80510 2508 GM Den Haag Van Stolkweg 14 2585 JR Den Haag070 – 338 33 80 Website Mail via website Twitter Facebook LinkedIn Onderzoeksinstituut. Maakt economische beleidsanalyses voor regering, parlement, wetenschap en werkgeversorganisaties. Heeft een programma Energie.Lees verder
|Reageer|door: Redactie