Onderwerp: Congestie

Verslag veilingopbrengsten TenneT 2014/2015

Ieder jaar doet TenneT verslag van de inkomsten en uitgaven van de opbrengsten uit congestie op de buitenlandverbinding. ACM heeft de onttrekkingen door TenneT aan deze opbrengsten gecontroleerd en concludeert dat ze conform de Europese...Lees verder
|Reageer|door: Redactie