Onderwerp: Dierikx

Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

De ministerraad heeft besloten de heer drs. M.E.P. (Mark) Dierikx (1953) voor te dragen als consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voordracht is gedaan door minister Blok voor Wonen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie