Onderwerp: Europees Parlement

Benzine, blue one, biobrandstoffen.. foto: TankPro

EP wil scherpere milieudoelen voor transportsector

Als het aan het Europees Parlement ligt, moet de transportsector in 2030 12 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen. De CO2-uitstoot van de mobiliteitssector is in Nederland ongeveer 30 procent. Adviesbureau Berenschot pleit daarom...Lees verder
|Reageer|door: Klaartje Jaspers
Deforestation, free photo via pixabay CC0

EP: verbod op palmolie, maar bomen stoken mag

Het Europees Parlement wil het gebruik van palmolie vanaf 2021 verbieden, en bevriest subsidies voor ‘slechte’ biobrandstoffen zoals voedingsgewassen. Finland en Zweden zouden druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat ook het verstoken van hout in kolencentrales...Lees verder
|Reageer|door: Klaartje Jaspers

Europa akkoord over gasgarantie buurlanden

28 april 2017 – Europese lidstaten moeten hun buurlanden helpen als zij in het geval van een crisis geen gas hebben. Daarover werden de lidstaten en het Europees Parlement het woensdagnacht eens.  Uit een bericht van het...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Energieplan EU: dik, maar mager

30 november 2016 – De omvang van het EU-Energieplan kan niet verhullen dat het maar een mager plan is. De milieuorganisaties en de Groenen in het Europees Parlement vinden het plan niet ambitieus genoeg. Het heeft...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

EU komt met doelstellingen voor klimaattop Parijs

15 oktober 2015 – De Europese Unie wil in 2030 veertig procent minder broeikasgassen uitstoten, veertig procent minder energie verbruiken en dertig procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen.  Met deze doelstellingen gaat de Europese Unie de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Europa stelt emissieregels in voor middelgrote installaties

8 mei 2015 – Ook voor mediumgrote stookinstallaties komen er Europese emissieregels. Het Europees Parlement stemde vóór een ontwerprichtlijn. In Nederland waren dergelijke regels er al, dus belangenbehartiger voor zakelijke energieverbruikers VEMW verwacht weinig verandering. Uit een...Lees verder
|Reageer|door: Redactie