Onderwerp: FME/Energy Storage NL

Master REST ( Renewable Energy / Energies Renouvelables de l'Ecole polytechnique, © École polytechnique - J.Barande, CC BY-SA 2.0

Aangepast onderwijs moet energietransitie versnellen

De industrie, de overheid en de Vereniging van Europese Universiteiten (EUA) spelen in op het tekort aan personeel voor de energietransitie. De techniekbranches en het ministerie van OCW gaan een versnellingsagenda voor het techniekonderwijs opstellen....Lees verder
|Reageer|door: Klaartje Jaspers

FME lanceert stappenplan voor grootschalige energieopslag

Met de lancering van haar Visiedocument Grootschalige Energieopslag heeft de FME woensdag tot 10 actiepunten opgeroepen. Om de Nederlandse ambities voor de energietransitie te realiseren, inventariseerde de ondernemersorganisatie uiteenlopende mogelijkheden om meer dan 100 MwH energie op...Lees verder
|Reageer|door: Klaartje Jaspers