Onderwerp: Geluidhinder

Eneco gaat geluidhinder windmolens onderzoeken

23 oktober 2015 – Samen met omwonenden onderzoekt Eneco in hoeverre er sprake is van geluidhinder van drie windmolens in Heerhugowaard. Het gaat om omwonenden binnen een straal van 500 meter rond de windmolens. Uit een persbericht over...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Windmolens mogen in Nederland dichter bij huis staan

8 september 2015 – Windmolens mogen in Nederland veel dichter bij huizen staan dan in de ons omringende landen. Dat concludeert akoestisch adviesbureau M+P na onderzoek van geluidsnormen. M+P onderzocht de geluidsnormen die gelden voor windmolens in Nederland, Denemarken, Duitsland...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Omwonenden windmolens gaan werk minister over doen

5 augustus 2015 – De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) gaat de Tweede Kamer opnieuw informeren. Opnieuw, omdat minister Schultz de Tweede Kamer ‘volkomen verkeerd heeft geïnformeerd’ over geluidhinderproblemen. In september krijgt de Tweede Kamer voor de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Kennisbericht Geluid van windturbines

  Kennisplatform Windenergie ‘Kennisbericht Geluid van windturbines‘ Kennisbericht Geluid van windturbines – bijlagen Brief aan Tweede Kamer: Resultaat pilot Kennisplatform Windenergie Juni 2015 Samenvatting Bij het opwekken van energie met windturbines speelt een groot aantal technische, economische, sociale en politieke factoren een rol....Lees verder
|Reageer|door: Redactie