Onderwerp: Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

Reactie NAM op OVV-rapport

NAM ziet het als zinvol dat het onafhankelijke OVV periodiek de invulling van haar aanbevelingen uit haar rapport van februari 2015 monitort. Belangrijk dat er erkenning en herkenning blijft voor de maatschappelijke impact van aardbevingen. Wij...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Onderzoek naar kerncentrales in grensgebied

16 juni 2016 – De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken op welke manier Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om incidenten bij kerncentrales met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen en te beheersen.  Uit een persbericht van de OVV ‘(…) Inwoners...Lees verder
|Reageer|door: Redactie