Onderwerp: PBL

Energie in Nederland op een kantelpunt

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Het energieverbruik blijft...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Greenpeace: ‘Niet verrast, wel teleurgesteld’

8 oktober 2015 – ‘De doelstellingen voor energiebesparing worden door de industrie en door het kabinet-Rutte totaal niet serieus genomen.’ De volledige tekst van de reactie van Greenpeace op de cijfers van de Nationale Energieverkenningen. Tekst...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Hans Mommaas wordt directeur PBL

15 augustus 2015 – Hans Mommaas wordt algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Persbericht Ministerraad De heer prof. dr. ir. J. T. (Hans) Mommaas wordt algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)....Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Minister Kamp: ‘Duurzame energie wordt concurrerender’

13 juni 2015 – Minister Kamp verwacht dat kostprijzen van hernieuwbare vormen van elektriciteitsopwekking zullen dalen. ‘Ook windenergie kan naar verwachting op termijn concurreren met conventionele elektriciteitsopwekking.’ Kamp schrijft dit aan de Tweede Kamer in antwoord op...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Energieverbruik in de land- en tuinbouw neemt iets af

21 januari 2015 – Binnen de land- en tuinbouw verbruikt de glastuinbouw verreweg de meeste energie, met name aardgas. Sinds veel glastuinders gasmotoren kochten, die tegelijk elektriciteit en warmte opwekken, is hun energieverbruik afgenomen.  De glastuinders verkopen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

CPB, PBL, SCP ‘Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid’ 25 november 2014, 74 pagina’s CBS ‘Het Indicatorenrapport’ 25 november 2014, 181 pagina’s (Overzicht ‘Klimaat en energie’ op pag. 49/50) Samenvatting Het huidige overheidsbeleid heeft vooral aandacht voor energie- en klimaatdoelen voor 2020...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Naar een schone economie in 2050: routes verkend

PBL en ECN ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend. Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden’ 16 november 2014, 170 pagina’s Samenvatting Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) mogelijke routes voor...Lees verder
|Reageer|door: Redactie