Onderwerp: Rijksbegroting

Begroting EZ: Wat er níet in staat

De beoogde CO2-opslag Barendrecht (maar die er niet kwam) COMMENTAAR – 16 september 2015 – Bij begrotingsstukken van departementen is het soms zeker zo informatief om te kijken wat er níet in staat. Wij missen in ieder geval...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Begroting EZ: Energie grootste slokop

16 september 2015 – Ruim eenderde van de uitgaven in de EZ-begroting gaat naar de energievoorziening. Er wordt hard gewerkt aan ‘een integrale en strategische visie’ voor de aansturing van dit beleidsonderdeel. Pas eind 2016...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Klimaatbegroting 2016 – 2020

GroenLinks ‘Klimaatbegroting 2016 – 2020’ 15 september 2015, 12 pagina’s Samenvatting Deze begroting gaat niet, zoals gebruikelijk, over miljarden euro’s, maar over megatonnen CO2. Ze gaat ook niet over het komende jaar, en eigenlijk nauwelijks over de periode tot 2020. Deze klimaatbegroting...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Miljoenennota

Rijksoverheid ‘Miljoenennota’ september 2015, 176 pagina’s Samenvatting De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Ook beschrijft de Miljoenennota de financiële en economische situatie van Nederland en...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Rijksbegroting 2016, XIII Economische Zaken

Rijksoverheid ‘Rijksbegroting 2016, XIII Economische Zaken’ 15 september 2015, 257 pagina’s Samenvatting Zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken gedomineerd door ‘een doelmatige en duurzame energievoorziening’. Van de uitgaven van EZ...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Rijksbegroting 2016, XII Infrastructuur en Milieu

Rijksoverheid ‘Rijksbegroting 2016, XII Infrastructuur en Milieu’ 15 september 2015, 284 pagina’s Samenvatting Het klimaatbeleid is bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondergebracht. De algemene beleidsdoelstelling van I&M voor klimaat is in één simpele zin samen te vatten: ‘Klimaatverandering door menselijk...Lees verder
|Reageer|door: Redactie