Onderwerp: Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG)