Onderwerp: VNG

Decentrale overheden vragen om elf snelle maatregelen

Wacht niet op een Nationaal Energie- en Klimaatakkoord of Klimaatwet, maar neem nu al praktische maatregelen om de energietransitie te versnellen, bepleiten de decentrale overheden. In een brief de Tweede Kamer herhalen ze hun verzoek om veertien concrete maatregelen,...Lees verder
|Reageer|door: Klaartje Jaspers

Onderzoek besluitvorming energiemaatregelen binnen gezinnen

Het blijft ingewikkeld om de woningeigenaar te verleiden tot investeringsbeslissingen. Een mogelijk manco is dat ‘de woningeigenaar’ wordt gezien en aangesproken als alleen-beslisser, terwijl besluitvorming vaak binnen gezinnen in diverse gezinssamenstellingen en levensfases plaatsvindt. Om dit...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

‘Weg met de precarioheffing op netwerken’

17 november 2015 – Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater. ‘Onzichtbare belasting’ en  ‘zeer ongewenst’, vinden o.a. Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. Uit een persbericht van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Nederlandse gemeenten houden Energietop

27 oktober 2015 – Op maandag 16 november houden de Nederlandse gemeenten in Utrecht een Energietop  om een tussenbalans op te maken van de uitvoering van de afspraken uit het Energieakkoord.  De Energietop wordt georganiseerd door...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Gemeenten starten een bestuurlijk netwerk energie

27 oktober 2015 – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is druk doende een ‘landsdekkend bestuurlijk netwerk Energie’ op te zetten. Dit netwerk van met wethouders moet gemeenten ondersteunen bij het realiseren van hun energie-ambities. De gemeenten zijn...Lees verder
|Reageer|door: Redactie