Tarieven landelijk gastransport gaan omlaag – ‘Moet efficiënter’

Tarieven landelijk gastransport gaan omlaag – ‘Moet efficiënter’

24 februari 2017 – De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft geconstateerd dat Gasunie Transport Services minder efficiënt werkt dan de meest efficiënte Europese collega’s. ACM vindt daarom dat de tarieven voor het landelijk gastransport naar beneden moeten.

Uit een mededeling van de ACM
‘(…) De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft regels vastgesteld waarmee ze bepaalt  hoeveel Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk transportnet van gas, mag verdienen in de jaren 2017 tot 2021. De ACM stelt op basis van deze regels jaarlijks de tarieven vast die GTS aan haar afnemers mag berekenen.

Vergelijking GTS met andere Europese gastransportbedrijven
Om de hoogte van de tarieven te bepalen, heeft de ACM voor het eerst twee externe benchmark-onderzoeken laten doen. In die onderzoeken heeft de ACM de kostenefficiëntie van GTS vergeleken met die van andere Europese gastransportbedrijven. Hieruit bleek dat GTS minder efficiënt is dan de meest efficiënte Europese collega’s. De ACM heeft bij het vaststellen van de inkomsten die GTS in rekening mag brengen bij haar klanten rekening gehouden met deze onderzoeken.

Nieuwe, lagere tarieven gelden vanaf 1 juli 2017
Het methodebesluit leidt er toe dat de inkomsten van GTS in 2017 dalen met ongeveer 100 miljoen euro en daarna stapsgewijs tot 2021 nog eens met ruim 100 miljoen euro. Daarmee dalen de inkomsten van GTS van ruim 1 miljard naar ruim 800 miljoen euro. De nieuwe, lagere tarieven voor de afnemers van GTS gelden naar verwachting vanaf 1 juli 2017. Tot die tijd gelden voor 2017 dezelfde tarieven als in 2016. (…)

Efficiënt netbeheer
De ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Ze reguleert netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Deze regulering zorgt ervoor dat transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is en biedt de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen. (…)’

 

Bronnen
ACM, 24 februari 2017: Tarieven landelijk gastransport gaan omlaag
Foto: Gasunie Transport Services

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.