Tegenstanders windmolens willen nu ook compensatie

11 september 2015Niet alleen gaswinning, maar ook windmolens zorgen voor waardevermindering van woningen in de buurt. Bewoners hebben recht op compensatie, zeggen actiegroepen in de Veenkoloniën en Oostermoer.

De bewoners van de windmolengebieden zijn geïnspireerd door de uitspraak van de rechtbank in Assen vorige week. Die verplicht de NAM de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied direct te betalen.

Jan Nieboer van Platform Storm denkt sterk te staan. ‘Vanaf het moment dat het plan werd gelanceerd, konden mensen hun woning al niet meer kwijt’, zegt hij in het Dagblad van het Noorden. Een makelaar uit Stadskanaal bevestigt dat.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Onderzoek van economen Martijn Dröes en Hans Koster heeft aangetoond dat plaatsing van een windmolen binnen een straal van 2 kilometer van een woning leidt tot een lagere woningprijs. Die dalende trend wordt twee tot drie jaar voordat zo’n windmolen wordt gebouwd, al ingezet. Dröes en Koster gebruikten gegevens van de NVM tussen 1985 en 2011, een periode met meer dan twee miljoen woningtransacties. De waardedaling bij 80.000 woningen in een windmolengebied lag tussen de 1,4 en 2,3 procent. (…)’

Actievoerder Nieboer schat de daling zelf op 3 procent, omdat de geplande turbines in de Veenkoloniën en Oostermoer met hun 200 meter hoger zijn dan de meeste bestaande windmolens.  De tegenstanders verenigden zich en namen dezelfde advocaat in de arm die ook de NAM-zaak won: Pieter Huitema.

‘(…) De pleitbezorger betwijfelt of de uitspraak in de zaak tegen de NAM hier enig houvast biedt. ,,Je kunt dit niet één op één toepassen en er ligt ook nog geen besluit op grond waarvan je een procedure kunt starten bij de bestuursrechter. Maar we houden de vinger aan de pols.” (…)’

Ook advocaat Rense Lubach van Houthoff Buruma ziet verschillen met de NAM-zaak.

Uit een bericht van het Financieele Dagblad
‘(…) “Anders dan in het voorbeeld van de windmolen heeft de NAM hier risicoaansprakelijkheid erkend en staat de normschending van de NAM vast. Bij de windmolen gaat het om planschade. Dat is schade met een rechtmatige schadeoorzaak. Het is immers toegestaan de windmolen te plaatsen. Alleen leidt dat wel tot schade. Planschade wordt afgewikkeld volgens specifieke regels waarbij de planologische situatie vóór en na met elkaar worden vergeleken en waarbij niet een volledige schadevergoeding het doel is, maar een redelijke schadeloosstelling.”

Ruud van Domselaar, juridisch adviseur bij Amice Advocaten en specialist op het gebied van vastgoedschade geeft de tegenstanders van windmolens meer kans.

‘(…) “Zij kunnen weliswaar planschade aanvragen bij hun gemeente, maar de schade als het gevolg van subjectieve factoren, zoals de angst voor gezondheidsrisico’s worden tot op heden niet meegewogen in de omvang van de planschade. Op grond van deze uitspraak wordt ook voor deze groep bewoners bevestigd dat de waarde van hun woning vermindert als gevolg van de lopende maatschappelijke discussie. Die schade kunnen zij mogelijk via de civiele rechter verhalen op de overheid”

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 9 september 2015: Windmolenplan verjaagt kopers
Financieele Dagblad, 2 september 2015: Hoop voor windmolen-haters (registratie)

Zie ook
FluxEnergie, 2 september 2015: NAM moet waardevermindering huizen nu al compenseren

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.