Telegraaf: vakmanschap elektriciens is maar matig

7 juni 2016De Telegraaf trok gisteren aan de bel over het vakmanschap van de Nederlandse elektriciens. ‘Er zijn snel maatregelen nodig.’ Moet er misschien een verplichte APK-keuring komen voor installaties in woningen?

Uit het artikel van De Telegraaf
‘(…) Het ging begin jaren negentig mis. Daarover zijn de deskundigen en de brancheorganisatie van installateurs Uneto-VNI het eens. Tot 1992 kreeg je pas gas en stroom wanneer de inspecteur van het nutsbedrijf langs was geweest. De energiebedrijven stopten hiermee toen ze private organisaties werden. Niemand nam het over.
De politiek ging ervan uit dat zelfregulering het gat zou vullen. Wanneer installateurs aan door de branche gestelde voorwaarden voldeden, zouden ze goed werk leveren. De erkend installateur was geboren.
De erkend installateur was geboren. Al snel kwam er een hele serie aan erkenningen, certificeringen en keurmerken. De belangrijkste daarvan zijn die van Sterkin en KvINL. Beide organisaties werden door de branche opgericht om als waarmerk van kwalitatief goed uitgevoerd werk te dienen. Die waarmerken stellen volgens [door De Telegraaf geraadpleegde] deskundigen alleen niks voor.
„Het zijn papieren tijgers”, vindt elektrotechnisch inspecteur Alex Geelen van bureau Vidimus uit Hoogeloon. „Mijn bedrijf is ook gecertificeerd. Daarvoor hoef ik alleen jaarlijks een paar tientjes over te maken. In het meest extreme geval krijg je een audit. Die richt zich nooit op het werk dat we doen. Controleurs bekijken alleen of je bedrijf de boel op papier in orde heeft. Ik mag nu mensen zonder opleiding in dienst hebben. Zolang ik als eindverantwoordelijke maar mijn diploma heb, is het voldoende. Consumenten denken dat erkenningen en certificeringen waarborgen voor goed werk bieden, maar dat doen ze niet.” (…)’

Uneto-VNI deelt de zorg
Uneto-VNI reageerde gisteren meteen op het Telegraaf-artikel
‘(…) Uneto-VNI deelt de zorg die vier inspecteurs vandaag in De Telegraaf uiten over de kwaliteit van elektrotechnische en cv-installaties.

Er komt een zwaardere erkenningsregeling

De brancheorganisatie werkt daarom aan een zwaardere, uniforme erkenningsregeling voor plaatsing en onderhoud van deze installaties. Deze regeling stelt zwaardere eisen aan de vakbekwaamheid van monteurs en het toezicht op de naleving. Uneto-VNI verwacht hierbij steun van de overheid. Die zou de verscherpte kwaliteitseisen wettelijk moeten voorschrijven, zodat ze voor alle installatiebedrijven in ons land geldig zijn.

‘We hebben de overheid gewaarschuwd’
Sinds de afschaffing van de Vestigingswet in 2006 hoeven installatiebedrijven niet meer aan wettelijke eisen te voldoen. Uneto-VNIheeft de overheid destijds gewezen op de veiligheidsrisico’s die dit beleid met zich meebrengt, maar vond geen gehoor. De installatiebranche heeft vervolgens een erkenningsregeling opgezet. Deze regeling kent echter geen wettelijke basis.
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft afgelopen najaar de aanbeveling gedaan om voor cv-installaties te komen tot één, uniforme, wettelijke erkenningsregeling. Uneto-VNI heeft deze aanbeveling onderschreven en hiervoor inmiddels voorstellen gedaan. Ook werkt de installatiekoepel aan een vergelijkbare regeling voor elektrotechnische installaties.
Uneto-VNI wijst er met klem op dat de overheid met het huidige beleid uit de pas loopt met de ons omringende landen, waar de overheid wél wettelijke eisen stelt aan installatiebedrijven en scherp toeziet op de vakbekwaamheid van installateurs.

Ook kijken naar de beroepsopleiding
De brancheorganisatie neemt ook de beroepsopleidingen nauwkeurig onder de loep. Voorzitter Titia Siertsema: ‘Het aanleren van technische kennis en vaardigheden moet weer centraal komen te staan in de opleidingen. De afgelopen jaren lag de nadruk teveel op het ontwikkelen van competenties.’

Naar een verplichte APK-keuring voor installaties in woningen?
Volgens Uneto-VNI kunnen ook een verplichte APK-inspectie en opleverkeuring van ínstallaties in woningen ongelukken voorkomen. Uneto-VNI vraagt de overheid om ook deze maatregelen te nemen. De installatiekoepel wijst erop dat andere landen dergelijke verplichtingen al kennen.

Bronnen
De Telegraaf, 6 juni 2016: Gevaar uit de meterkast (via Blendle)
Uneto-VNI, 6 juni 2016: Uneto-VNI vraagt de overheid om steun voor kwaliteitsverbetering

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.