TenneT: Elektriciteitsprijs daalde in een jaar met 20 procent

4 mei 2015 – In een jaar tijd is de stroomprijs met eenvijfde gedaald. Dat meldt netbeheerder TenneT. De lagere gasprijs, inzet van drie nieuwe kolencentrales en import van duurzame energie verlaagden de prijs.

Uit een bericht van TenneT
‘(…) De gemiddelde jaarprijs voor een megawattuur elektriciteit lag in Nederland in 2014 op 41 euro; in 2013 was dat nog 52 euro.  De marktprijzen tussen Nederland en Duitsland kruipen dus naar elkaar toe. Waren de marktprijzen in 2013 nog in 19 procent van de tijd gelijk aan elkaar, in 2014 is dat gegroeid naar bijna 30 procent. (…)’

De lagere gasprijs en het inzetten van drie nieuwe kolencentrales in plaats van duurdere gascentrales zorgden voor de daling van de stroomprijs.

‘(…) De sterke groei van duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie, die zorgen voor een fluctuerend aanbod van elektriciteit, vraagt om meer flexibiliteit: er moeten mogelijkheden zijn om elektriciteit ergens anders vandaan te halen als er geen of minder zonne- of windenergie is. (…) In Duitsland wordt die rol meer en meer door kolencentrales ingenomen. In Nederland kan deze situatie ook gaan ontstaan met de sterke groei de komende jaren van duurzame elektriciteitsproductie (wind op land/zee, zonnepanelen). De combinatie van drie nieuwe, flexibel inzetbare kolencentrales en gascentrales die vanwege hun verliesgevende positie in de mottenballen zijn gezet, zullen naar verwachting ook in Nederland zorgen voor een relatief goede positie voor kolencentrales voor het leveren van flexibiliteit (naast de basis-last functie die kolencentrales in Nederland al hebben) voor het elektriciteitssysteem. (…)’

Ook import van goedkope zonne- en windenergie uit Noorwegen en Duitsland droeg bij aan de verlaging van de elektriciteitsprijs.

Uit een bericht van TenneT
‘(…) Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitstekende verbondenheid van Nederland met omringende landen via de elektriciteitsverbindingen over land en zee; interconnectoren. Nederland is op het gebied van elektriciteit een van de best internationaal verbonden landen ter wereld. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) TenneT denkt, net als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat de stroomprijs structureel zal dalen door verdere verbeteringen en benutting van het internationale stroomtransport. ACM becijferde dat het prijsvoordeel voor de Nederlandse markt neerkomt op ongeveer 80 miljoen euro per jaar. (…)’

Bronnen
TenneT, 4 mei 2015: Elektriciteitsprijzen in Nederland gedaald met ruim 20 procent in 2014
NOS, 4 mei 2015: Stroom in jaar tijd 20 procent goedkoper
Autoriteit Consument en Markt, 23 april 2015: Lagere elektriciteitsprijs door beter koppelen van elektriciteitsmarkt

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.