TenneT investeert 20 miljard in tien jaar

13 maart 2015 –TenneT heeft een investering van € 20 mrd gepland, gespreid over de komende tien jaar, in een verdere versterking van het net. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014.

De investeringen zijn gericht op

  • de aansluiting van duurzame en conventionele elektriciteitsproductie;
  • de leveringszekerheid en
  • de verdere integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt.

In 2014 bedroeg de investering daarin zo’n € 2,2 mrd, waarvan veruit het grootste deel (€ 1,9 mrd) betrekking had op investeringen in Duitsland. Het merendeel van de investeringen in Duitsland was bestemd voor elf offshore-projecten die in 2014 in aanbouw waren.

Uit het persbericht van TenneT:

  • TenneT investeert EUR 2,3 miljard in 2014. Investeringsplan komende 10 jaar bedraagt circa EUR 20 miljard
  • Underlying bedrijfsresultaat (EBIT) EUR 725 miljoen (2013: EUR 620 miljoen), netto winst EUR 418 miljoen (2013: 357 miljoen)
  • Record dividend van EUR 116,5 miljoen naar de Nederlandse staat (cumulatief sinds 1999 bijna EUR 600 miljoen)
  • Kapitaalspositie verder verstevigd door joint venture met Deense investeerder CIP in offshore project Duitsland

Elektriciteitstransporteur en hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in 2014 opnieuw stevig geïnvesteerd in haar Nederlandse en Duitse netten. De investeringen (EUR 2,3 miljard) waren vooral gericht op het faciliteren van de transitie naar een duurzamere energievoorziening en het kunnen blijven garanderen van zeer hoge beschikbaarheid van het hoogspanningsnet. De leveringszekerheid van 99,9999 procent, vrijwel de hoogste in de wereld, bleef ook in 2014 gehandhaafd.

mel_kroon_275pxTenneT CEO Mel Kroon: “2014 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Wij zijn, op basis van onze unieke ervaring in Duitsland, door een richtinggevend besluit van het ministerie van Economische Zaken ook in Nederland aangewezen om als netbeheerder op zee in belangrijke mate bij te dragen aan de energietransitie. Tot 2023 zullen wij, conform het Energieakkoord, 3.450 MW aan windvermogen op zee aansluiten op ons net. In de Duitse Noordzee zijn wij intussen al een aantal jaren zeer actief en verwachten wij tussen nu en 2019 in totaal ruim 7.100 MW aan aansluitcapaciteit voor windparken te realiseren. TenneT voldoet daarmee ruimschoots aan de uitbreidingsdoelstellingen van de Duitse overheid, te weten minimaal 6.500 MW in 2020.”

TenneT’s onderzeese verbindingen met het buitenland (interconnectoren), NorNed en BritNed, deden het erg goed en bewezen opnieuw hun grote waarde. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor de omringende landen. Met de inmiddels genomen investeringsbesluiten voor twee nieuwe interconnectoren COBRAcable en NordLink én met de uitbreiding op twee locaties van de grensoverschrijdende capaciteit tussen Nederland en Duitsland, werkt TenneT doelgericht aan de verdere integratie van de Europese energiemarkt, één van haar belangrijkste strategische doelstellingen. Bij het in bedrijf stellen van genoemde internationale verbindingen zal Nederland over 7.650 MW aan grensoverschrijdende connectiecapaciteit beschikken. Dit is meer dan 2,5 keer het minimum streefniveau van de Europese Commissie en passend bij Nederland als belangrijk Europees energieknooppunt.
Otto Jager, CFO van TenneT: “TenneT is financieel goed toegerust voor de komende 10 jaar. Toch is er ook een belangrijk punt van aandacht. De snel veranderende energiewereld, de energietransitie en het bijbehorende, intensieve investeringsprogramma vragen om een robuuste regulering voor TenneT; de juiste balans tussen leveringszekerheid en een acceptabel kostenniveau moet in die regulering terug te zien zijn. Om het hoge betrouwbaarheidsniveau van ons net te behouden, moeten investeringen worden gesteund door passende tariefstructuren, zoals dat in Duitsland het geval is.”

(…)

Dividend overstijgt 100 miljoen euro

TenneT keert over 2014 EUR 116,5 miljoen uit aan de Nederlandse Staat, TenneT’s aandeelhouder. Over 2013 was dat EUR 98 miljoen. De stijgende resultaten van TenneT, grotendeels te danken aan TenneT’s activiteiten in Duitsland, zorgden de afgelopen jaren voor een sterke toename van het dividend. Van 1999 tot en met 2014 bedraagt het totaal van uitkeringen aan de Nederlandse overheid bijna 600 miljoen.

Intensief investeringsprogramma

De komende tien jaar zal TenneT naar verwachting circa EUR 20 miljard investeren in haar Nederlandse (EUR 4-5 miljard onshore en EUR 2-3 miljard offshore) en het Duitse (EUR 7-8 miljard onshore en EUR 5-6 offshore) hoogspanningsnetten. Hiervan zal ongeveer 90 procent ten goede komen aan nieuwe infrastructuur en circa 10 procent aan bestaande activa. Naast offshore windprojecten vinden belangrijke investeringen plaats in interconnectoren, verbindingen met het buitenland: Doetinchem-Wesel, Meeden-Diele, COBRAcable en NordLink. In Duitsland staat verder o.a. de voor de Energiewende zo belangrijke 800 kilometer lange Noord-Zuid verbinding SuedLink op het programma terwijl in Nederland de focus ligt op Randstad 380 kV Noordring en Zuid-West 380 kV.

(…)

Netbeheerder op de (Nederlandse) Noordzee

TenneT kijkt uit naar de definitieve regelgeving die TenneT ook volgens de wet verantwoordelijk maakt als netbeheerder op de (Nederlandse) Noordzee. Anticiperend op wetgeving en met focus op de Nederlandse ambities voor de ontwikkeling van wind op zee is het offshore team Nederland op volle sterkte. TenneT is bezig met de ontwikkeling van het eerste nieuwe offshore windgebied Borssele zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid.

Bronnen
Persbericht TenneT, 13 maart 2015: TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie
Geïntegreerd Jaarverslag TenneT Holding 2014: Making the Connection  (pdf, 174 pagina’s, 5 MB – Engels)
Verkorte versie, als website, in het Nederlands

TenneT-video over Jaarverslag 2014 (2’54”)
Mel Kroon over ‘een succesvol jaar’ (Engels, ondertiteld)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.