TenneT: hoge investeringen, vooral in Duitsland

8 maart 2016 – Vorig jaar investeerde TenneT € 2,4 mrd in hoogspanningsnetten. Meer dan ooit, in Nederland en in Duitsland. Maar veruit het grootste deel van de investeringen was in het Duitse net, vooral voor de Duitse windparken op zee. Dat blijkt uit het jaarverslag van TenneT over 2015.

Investeringen in Duitsland
In het Nederlandse hoogspanningsnet investeerde TenneT € 473 mln, in het net voor de Duitse windparken op zee zo’n € 1.460 mln en in het Duitse net op land nog eens € 466 mln.
Over de investeringen in Duitsland zegt TenneT in een persbericht
‘(…) TenneT heeft in 2015 tevens grote vooruitgang geboekt bij de verdere integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt en het faciliteren van de overgang naar een duurzame energievoorziening. (…). In Duitsland heeft TenneT vijf nieuwe offshore-netaansluitingen (gelijkstroom) opgeleverd, waardoor de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu 4.300 MW bedraagt. Deze nieuwe gelijkstroomverbindingen voorzien miljoenen huishoudens van groene elektriciteit. In 2019 zal TenneT naar verwachting 7.100 MW aan offshore-aansluitingscapaciteit gereed hebben, ruim voldoende voor de 6.500 MW aan opgesteld windvermogen die de Duitse regering in 2020 op zee beschikbaar wil hebben. (…) In Duitsland investeert TenneT in wisselstroominfrastructuur aan land en gelijkstroomverbindingen op zee. Het Duitse hoogspanningsnet aan land wordt aanzienlijk uitgebreid met het oog op de transitie naar een duurzame energievoorziening (Energiewende). Nieuwe of verzwaarde elektriciteitsverbindingen zijn noodzakelijk vanwege de sterke toename van duurzame energieproductie, die bovendien vaak plaatsvindt op niet-traditionele locaties. Meer dan twintig grote projecten bevinden zich momenteel in de plannings- of uitvoeringsfase. Verder is TenneT bezig met de voorbereidingen voor een tweetal unieke gelijkstroomverbindingen aan land om de elektriciteitsvoorziening in het zuidelijke deel van Duitsland ook voor de toekomst zeker te stellen. (…)’

Investeringen in Nederland
De investeringen in het net voor de Nederlandse windparken op zee kunnen waarschijnlijk binnenkort beginnen.
TenneT verwacht, mede hierdoor, dat het investeringsniveau nog zeker tien jaar lang hoog zal blijven (gemiddeld zo’n € 2,2 mrd per jaar).
Over de investeringen in Nederland zegt TenneT in een persbericht
‘(…) De Nederlandse overheid wil TenneT aanwijzen als ontwikkelaar, bouwer en beheerder van een net op zee dat tussen nu en 2023 3.500 MW aan duurzame windenergie voor Nederland aan land gaat brengen. (…)  De geplande investeringen in Nederland hebben onder meer betrekking op onderhoud van het bestaande net en uitbreidingen van het net om grotere en minder voorspelbare elektriciteitsstromen te kunnen transporteren. De meest in het oog springende projecten zijn de Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. (…)’

Grensoverschrijdend stroomverkeer
Daarover zegt het persbericht
‘(…) In 2015 heeft TenneT een leidende rol gespeeld bij het realiseren van meer grensoverschrijdende transportcapaciteit voor de markt met behulp van een mechanisme dat Flow Based Market Coupling heet. Hierdoor zijn de elektriciteitsprijzen in Europa verder naar elkaar zijn toegegroeid. Daarnaast zijn er twee nieuwe grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen in ontwikkeling: één tussen Duitsland en Noorwegen (NordLink) en één tussen Nederland en Denemarken (COBRAcable). Deze interconnectoren zullen de leveringszekerheid vergroten en de distributie van duurzame energie in Noordwest-Europa ondersteunen.(…) In februari 2015 sloot TenneT een overeenkomst met de Duitse bank KfW voor een gezamenlijke investering in het Duitse deel van de NordLink-interconnector. KfW investeert 500 miljoen euro aan eigen vermogen in deze onderzeese gelijkstroomverbinding tussen Duitsland en Noorwegen, en heeft daarmee een aandeel van 25%. De Noorse netbeheerder Statnett is verantwoordelijk voor de financiering van het Noorse deel van de NordLink-interconnector, en heeft daarmee een aandeel van 50%. Eerder sloot TenneT al succesvolle samenwerkingsovereenkomsten voor de financiering van Duitse projecten met Mitsubishi Corporation (2012 en 2013) en Pension Denmark (2014), met een totale toezegging van eigen vermogen van 960 miljoen euro. (…) Deze netuitbreidingen zullen zorgen voor een betrouwbaar aanbod van duurzame energie in geheel Europa en in TenneT’s verzorgingsgebieden in het bijzonder, en ertoe leiden dat de elektriciteitsprijzen in de afzonderlijke Europese landen verder naar elkaar toegroeien. Hierdoor wordt stroom uiteindelijk goedkoper voor de eindgebruikers. (…)’

Hoge betrouwbaarheid van het Nederlandse net en toch een grote stroomstoring in 2015
Daarover zegt het persbericht

mel_kroon_275px.jpg

‘(…) TenneT heeft in 2015 opnieuw een zeer hoge netbetrouwbaarheid gerealiseerd en goede financiële resultaten geboekt. Ondanks de zowel betreurenswaardige als zeldzame stroomstoring op 27 maart 2015, die een groot deel van Noord-Holland en een klein deel van Flevoland trof, bedroeg de algehele netbeschikbaarheid 99,9975%.
Mel Kroon, CEO van TenneT: “De stroomstoring op 27 maart toonde aan hoe zeer we een goed functionerend elektriciteitsnet als vanzelfsprekend beschouwen. Het is belangrijk om effectief en efficiënt te investeren in de hoogspanningsnetten die zo’n essentiële rol spelen in een maatschappij die steeds afhankelijker wordt van elektriciteit. We zullen hard blijven werken en blijven investeren om de kwaliteit van ons bestaande net op peil te houden, en om grote hoeveelheden duurzame elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te transporteren.”

De financiën

  • Investeringen in onderhoud en uitbreiding van hoogspanningsnetten met 2,4 miljard euro in 2015 hoger dan ooit
  • Omzet steeg van 2.315 miljoen euro in 2014 naar 3.290 miljoen euro in 2015
  • EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) neemt toe met 18% naar 704 miljoen euro
  • Staat der Nederlanden ontvangt 196 miljoen euro dividend

 

Videosamenvatting jaarverslag TenneT 2015 (4′)

Bronnen
Jaarverslag TenneT 2015 (geïntegreerde Jaarverslag 2015)
Jaarverslag TenneT 2015 (verkorte weergave in het Nederlands)
TenneT, persbericht, 8 maart 2016: Recordinvesteringen TenneT in elektriciteitsnetten van morgen op land en op zee

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.