TenneT kondigt uitgifte ‘groene obligaties’ aan

14 mei 2015 – Netwerkbeheerder TenneT heeft aangekondigd ‘groene obligaties’, ook wel Green Bonds, te gaan uitgeven. Het geld uit de groene obligaties is voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. 

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) De hoogspanningsnetbeheerder is naar eigen zeggen de eerste niet-financiële onderneming die leningen uitgeeft die specifiek zijn gericht op investeringen in verduurzaming. (…)’

Uit het persbericht van TenneT
‘(…)

Stimulans voor groene investeringen

“Met de lancering van een Green Bonds programma toont TenneT haar voortdurende inzet om te behoren tot de leidende Transmission System Operators (TSO’s) in Europa op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,” aldus TenneT CFO Otto Jager. “Aangezien dit uit kan groeien tot een programma van meerdere miljarden euro’s geven wij de markt voor groene obligaties een fikse impuls die nodig is voor de verdere ontwikkeling van institutionele investeringen in de Europese energietransitie tegen een concurrerend kostenniveau.”

Investeren in de aansluiting van windparken op zee

De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land.
TenneT’s investeringen in offshore windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 megawatt (MW) aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. De netbeheerder verwacht ook 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aan te leggen in het Nederlandse deel van de Noordzee tussen nu en 2023.

Green Bonds Framework

TenneT heeft ook een zogeheten ‘Green Bonds Framework’ gepubliceerd dat zal dienen als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit (d.w.z. de toegevoegde milieuwaarde en maatschappelijke waarde) van de projecten die worden gefinancierd met behulp van de uitgifte van groene obligaties. Dit Framework is opgesteld in samenwerking met oekom Research AG, die een ‘second party opinion’ (SPO) zal geven met betrekking tot een eerste uitgifte van groene obligaties, en HSBC Bank plc als Green Sustainability Bond Advisor.
Verder heeft TenneT in haar bestaande, door ING Bank N.V. beheerde EMTN-programma (Euro Medium Note Term) specifieke bepalingen over het gebruik van opbrengsten opgenomen die aansluiten bij de beginselen van groene obligaties.
Na de introductie van het uitgifteprogramma voor groene obligaties zal TenneT een bijeenkomst organiseren voor belanghebbenden en institutionele investeerders om een nadere toelichting te geven op het uitgifteprogramma en het bijbehorende Framework. (…)’

Bron
TenneT, 13 mei 2015: TenneT kondigt programma aan voor uitgifte ‘groene obligaties’
Nu.nl, 13 mei 2015: TenneT geeft groene obligaties uit

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.