TenneT: ‘Nederland krijgt prominentere positie in NW-Europese energiemarkt’

6 juli 2016Door de forse investeringen in windparken op zee en in uitbreidingen van de (internationale) stroomnetten krijgt Nederland een meer prominente positie in de Noordwest-Europese energiemarkt, constateert TenneT.

Tennet investeert fors:

Uit een persbericht van TenneT
‘(…)  Circa twee miljard euro is toegewezen aan de ontwikkeling en bouw van een net op zee om 3.450 MW aan geplande windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kusten aan te kunnen sluiten op het landelijke net. Circa vier miljard euro wordt naar verwachting geïnvesteerd in het hoogspanningsnet op land. Zo’n 70% daarvan is nodig voor uitbreiding van het net, 20% voor vervanging van delen van de infrastructuur en 10% voor overige investeringen. De uitbreidingsinvesteringen zijn in lijn met eerdere verwachtingen, het volume van vervangingsinvesteringen is gegroeid.

Investeren in internationale elektriciteitshandel
Mede door de capaciteitsvergroting van internationale verbindingen over zee en op land krijgt Nederland een meer prominente positie in de Noordwest-Europese energiemarkt waar de ontwikkeling naar meer duurzame energie steeds duidelijker aanwezig is. Windenergie ( op zee en op land) in de ons omringende landen én in Nederland neemt een grote vlucht en gaat samen met zon-PV een steeds groter deel uitmaken van de totale elektriciteitsproductie. Hierdoor neemt de behoefte aan transportcapaciteit toe. TenneT’s investeringen in grensoverschrijdende transportcapaciteit voorzien in die behoefte.

Nederland als power-hub
Met de aanleg van een nieuwe kabelverbinding met Denemarken (COBRA kabel), de nieuwe verbinding tussen Doetinchem (NL) en Wesel (D) én de uitbreiding van de bestaande verbinding tussen Meeden (NL) en Diele (D) groeit Nederland meer en meer uit tot de power-hub van Noordwest-Europa. Via de nieuwe en bestaande internationale verbindingen als de NorNed-kabel en de BritNed-kabel kunnen eventuele overschotten in duurzame energieproductie efficiënter in de regio Noordwest-Europa worden benut. Deze ontwikkelingen dragen ook bij aan een stabiele prijsvorming en hoge leveringszekerheid in Nederland van 99,9975 procent.

De capaciteit van de stroomsnelwegen tussen Nederland en de omringende landen ziet er de komende jaren naar verwachting als volgt uit:

  • België: 2.400 MW vanaf 2019 (op basis van onlangs geactualiseerde data);
  • Denemarken: 700 MW vanaf 2020 (COBRA kabel);
  • Duitsland: 2.450 MW in 2017en ca. 4.250 MW in 2020 (toename door:  door: Doetinchem-Wesel 380 kV, Meeden-Diele en Flow Based marktkoppeling);
  • Groot-Brittannië: 1.000 MW (BritNed kabel);
  • Noorwegen: 700 MW (NorNed kabel).

TenneT spant zich in internationaal verband in om zo veel mogelijk met andere hoogspanningsnetbeheerders in Europa samen te werken om te komen tot één geïntegreerde (Noordwest) Europese energiemarkt. (…)’

Bronnen
TenneT, 6 juli 2016: Groei van zonne- en windenergie en betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening uitgangspunten voor investeringen TenneT in Nederland
Foto: TenneT

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.