TenneT: ‘Nu tijd voor de juiste lezing van dit verhaal’

TenneT: ‘Nu tijd voor de juiste lezing van dit verhaal’

5 november 2015 – Gisteren bracht de Autoriteit Consument en Markt een persbericht uit met de boodschap dat 721 miljoen euro uit de veilingpot transportcapaciteit terug moet naar de consument. Later op de dag bracht TenneT een persbericht uit dat een wezenlijk ander accent legt. Geen correctie, maar een eigen idee van TenneT.

Over het bedrag, 721 miljoen euro, is in beide persberichten geen verschil van mening. Maar waar de Autoriteit Consument en Markt de sfeer oproept van een correctie van TenneT (‘Het geld in de veilingpot is door consumenten en bedrijven opgebracht. Dat moet daarom gewoon teruggegeven worden en niet op een rekening bij TenneT worden geparkeerd.’), benadrukt Tennet dat de teruggave een besluit is van TenneT zelf (waar wel overleg over is geweest met de ACM). Bovendien wil TenneT het bedrag over tien jaar uitsmeren in de verrekening van de tarieven om te voorkomen dat er te grote schommelingen ontstaan. En tenslotte komt TenneT zelf met een voorstel om voortaan de kosten en opbrengsten van van de betreffende kabels anders te regelen.
TenneT vindt dat belangrijke verschillen en twitterde gisteren dan ook over de media die het persbericht van ACM hadden gepubliceerd: ‘Nu tijd voor de juiste lezing van dit verhaal’.

De volledige tekst van het TenneT-persbericht na het persbericht van ACM
‘(…) TenneT gaat de komende 10 jaar 721 miljoen euro uit de zogenoemde ‘veilingpot’ gebruiken om de transporttarieven voor elektriciteit te verlagen. De goede resultaten van TenneT’s stroomverbindingen met Duitsland, Noorwegen (NorNed kabel) en België maken dit mogelijk. TenneT CEO, Mel Kroon: “De veilingpot is door het succes van onze internationale verbindingen zo gegroeid dat in goed overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is besloten tot teruggave in de transporttarieven.” Er is gekozen voor terugvloeiing van de veilinggelden over een periode van 10 jaar om geen sterke schommelingen in de tarieven te veroorzaken én om de tariefstijging – die gaat plaatsvinden vanwege alle vereiste en maatschappelijk wenselijke investeringen – enigszins te compenseren.
Tegelijkertijd is TenneT met de ACM overeengekomen nieuwe investeringen in grensoverschrijdende transportcapaciteit niet meer uit de veilingpot te halen, maar te vergoeden vanuit de transporttarieven.

Uitkomst van overleg TenneT- ACM
Dat investeringen in nieuwe – of onderhoud van bestaande – interconnectoren niet meer vanuit de veilingpot gefinancierd worden, maar vanuit de gereguleerde transporttarieven is het resultaat van intensief overleg tussen TenneT en ACM. Een goede zaak vindt Mel Kroon: “Wij gaven eerder al tientallen miljoenen terug in de tarieven, maar wij hebben aan de ACM voorgesteld om dat proces te versnellen. Ik ben blij dat de ACM dit idee heeft geadopteerd. De opbrengsten van de veilingen kunnen wij nu eerder en sneller gebruiken om de tarieven te verlagen.”

Investeringszekerheid
Investeringen in interconnectoren gaan nu op dezelfde manier vergoed worden (vanuit de tarieven) als ook andere investeringen van TenneT. Hiermee krijgt TenneT investeringszekerheid voor nieuwe projecten als COBRAcable (700 MW zeekabel tussen Nederland en Denemarken) en Doetinchem-Wesel, de stroomsnelweg in aanbouw tussen Nederland en Duitsland. Mel Kroon: “Deze investeringen zijn cruciaal voor de verdere Europese integratie van de elektriciteitsmarkt en de flexibiliteit die het elektriciteitssysteem nodig heeft voor inpassing van hernieuwbare energie.”

Oud model – nieuw model
In het tot nu toe geldende model stelt TenneT als eigenaar of mede-eigenaar van de internationale stroomverbindingen (interconnectoren genoemd) transportcapaciteit via een veiling ter beschikking aan marktpartijen. De opbrengsten van deze veilingen (veilingopbrengsten) komen primair ten goede aan het in standhouden en uitbreiden van interconnectiecapaciteit; hoogspanningsverbindingen (zeekabels of landlijnen) met het buitenland. Als de resterende veilinggelden niet gebruikt kunnen worden voor onderhoud of het vergroten van de interconnectiecapaciteit, dan kunnen die resterende veilinggelden worden ingezet voor het secundaire doel, namelijk tariefsverlaging.
TenneT is nu met de ACM overeengekomen dat de veilingpot in tien jaar wordt afgebouwd en dat investeringen in nieuwe interconnectiecapaciteit niet meer uit die veilingpot hoeven te komen, maar onderdeel zullen worden van de tariefregulering. Op deze manier worden de maatschappelijk wenselijke investeringen veilig gesteld. (…)’

.

Over de bron van het geld en over de omvang van het bedrag zijn TenneT en ACM het dus eens. Maar als je de beide persberichten naast elkaar legt, lees je in het ene een correctie (ACM) en in het andere een eigen plan (TenneT) en een voorstel om de opbrengsten en investeringen voortaan anders te regelen.
Dat gaat inderdaad verder dan een kwestie van toon.

Bronnen
Persbericht Tennet, 4 november 2015: Financieel succes van TenneT’s internationale stroomsnelwegen naar Nederlandse consument
Persbericht ACM, 4 november 2015: Geld uit veilingpot transportcapaciteit stroom gaat terug naar consument en bedrijfsleven
Zie ook
FluxEnergie, 4 november 2015: Ruim 700 miljoen uit veilingpot moet terug naar consument en bedrijf
Foto: aanleg NorNed-kabel. (Foto TenneT)

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.