TenneT start met uitbreiding capaciteit Nederlands-Duitse stroomverbinding

TenneT start met uitbreiding capaciteit Nederlands-Duitse stroomverbinding

20 juni 2016 – De door TenneT aangekondigde uitbreiding van de capaciteit van de bestaande Nederlands-Duitse elektriciteitsverbinding tussen Meeden (NL) en Diele (D) gaat door volgens plan. Voor Nederland betekent dit dat er meer import van goedkope, duurzame elektriciteit vanuit Duitsland kan plaatsvinden.

Uit een persbericht van TenneT
‘(…) Het feit dat TenneT aan zowel de Nederlandse als de Duitse kant van de Meeden-Diele verbinding het net beheert, heeft in positieve zin bijgedragen aan het besluit voor uitbreiding van de capaciteit.
De verwachting is dat er eind 2019 tot circa 300 MW  extra capaciteit voor de markt beschikbaar is. Afhankelijk van marktontwikkelingen en het effect van andere investeringen zou dat in een later stadium kunnen groeien naar 500 MW.

Investeren in beter functioneren elektriciteitsmarkt
Nederland is nu al in grote mate verbonden met het  buitenland en TenneT investeert momenteel in de verdere uitbreiding van transportcapaciteit op de grenzen. Eerder al is TenneT met de aanleg van de nieuwe Nederlands-Duitse interconnector tussen Doetinchem en Wesel begonnen. Deze grensoverschrijdende stroomsnelweg is naar verwachting midden  2017 klaar. Dit najaar  verwacht TenneT te starten met de aanleg van de onderzeese COBRA-kabel, een verbinding tussen Nederland en Denemarken.  Vanuit het Duitse net dat door TenneT wordt beheerd, is TenneT bezig met de realisatie van de NordLink-kabel, die voor het eerst de Duitse elektriciteitsmarkt direct koppelt aan de Noorse.

Daarnaast zorgt de in 2015 geïntroduceerde flow based marktkoppeling voor een beter gebruik van de huidige beschikbare handelscapaciteit op de buitenlandverbindingen en dus verbetering van het gebruik van het hoogspanningsnet. Voor Nederland, maar bijvoorbeeld ook België, betekende deze manier van marktkoppeling een stijging van de import van goedkopere elektriciteit.

Internationale stroomhandel goed voor Nederland
Meer grensoverschrijdende transportcapaciteit zorgt ervoor dat er nog meer stroom tussen landen kan worden verhandeld. Het effect is dat hierdoor de prijsverschillen tussen landen kleiner worden. Ook heeft het een drukkend effect op de elektriciteitsprijzen in Nederland. Dat is gunstig voor de consument én het verbetert de (concurrentie)positie van  industrieën die veel elektriciteit verbruiken. Daarnaast dragen interconnectoren bij aan de grootschalige integratie van duurzame energie. (…)’

 

Bronnen
TenneT, 20 juni 2016: TenneT start met uitbreiding capaciteit Nederlands-Duitse stroomverbinding Meeden-Diele 
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.