Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2014-2030

Schermafbeelding 2015-09-29 om 09.22.39 PM
TenneT
‘Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2014-2030’
Juli 2015, 42 pagina’s

Samenvatting
TenneT voert vanuit haar wettelijke taak ‘marktfacilitering’ jaarlijks een monitoring van de langetermijn leveringszekerheid uit. Doel van de monitoring is om inzicht te geven in de verwachte ontwikkeling van het binnenlandse aanbod ten opzichte van de binnenlandse vraag naar elektriciteit voor de periode van 7 jaren vooruit. Onderzocht wordt de mate waarin het binnenlandse beschikbare vermogen de binnenlandse vraag kan dekken. In een EU-Richtlijn wordt voorgeschreven dat de zichtperiode wordt uitgebreid tot 15 jaren vooruit. In het rapport wordt daarom een vooruitzicht op de mogelijke situatie van 2030 weergegeven.

Meer informatie
TenneT, 29 september 2015: Stroomsnelwegen met het buitenland en binnenlandse productie garanderen voldoende elektriciteit in Nederland
FluxEnergie, 29 september 2015: Leveringszekerheid elektriciteit in Nederland goed geregeld

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.