Terugverdientijd zonnepanelen kan nog korter

 

12 augustus 2015 – Waar voor veel situaties geldt dat de terugverdientijd voor zonnepanelen zo’n zeven tot tien jaar, kan het in een collectieve situatie bij een appartementengebouw veel sneller: in vijf jaar.

Het was maar een klein bericht in een kleine krant (de Flevopost), maar daarom niet minder opmerkelijk. Op het dak van een appartementencomplex in Lelystad, het complex Bataviahaven, doen de zonnepanelen het erg goed: de investering van € 40.000 wordt al in vijf jaar terugverdiend. Hoe het precies zit staat er niet bij, maar gelukkig heeft de Vereniging van Eigenaren van Bataviahaven een eigen website. Mét een zeer uitvoerig verhaal over het rendement van de 96 zonnepanelen.
Ondanks de lengte nemen we het hier integraal over, omdat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Het draait om een goede opbrengst en het gebruiken van de stroom voor collectieve functies. Sungevity is de leverancier van de panelen. De investering werd ‘geleend’ uit het reservefonds voor onderhoud.

De toelichting van de VvE Batavia-Haven

‘(…) De zonnepanelen zijn nu langer dan twaalf maanden operationeel, sinds juni 2014, dus we kunnen nu een beeld krijgen van de besparingen over een geheel jaar. De LED verlichting is al een jaar langer in gebruik, aangebracht in juni 2013. Deze twee data kunt u duidelijk terugzien in de grafieken van het verbruik.

Het betreft het energieverbruik van de gemeenschappelijke voorzieningen (liften, verlichting, pompen, etc). We hebben drie meters voor de gemeenschappelijjke voorzieningen (drie aparte contracten). De zonnepanelen zijn gekoppeld aan één van de drie energiemeters, in toren 2 (met het grootste verbruik):

  • Toren 1 met een verbruik van circa 15.000 kWh per jaar
  • Toren 2 met een verbruik van circa 85.000 kWh per jaar
  • Toren 3 met een verbruik van circa 15.000 kWh per jaar

Minder energieverbruik

Eerst een overzicht van het verbruik (kWh) van juli 2012 tot en met juni 2015. Dit geeft voor iedere maand een vergelijking van het verbruik van de afgelopen drie jaar.

verbruik12 15

Duidelijk is te zien dat het verbruik is afgenomen en ook de daling in juni 2013 als gevolg van de LED verlichting en de daling in juni 2014 als gevolg van de zonnepanelen zijn duidelijk te herkennen.

Besparing energiekosten NUON

Het verschil in de hoogte van de kolommen in de grafiek (afname) is de besparing. Duidelijker is dat te zien in de volgende drie grafieken, waar de besparing (kWh) ten gevolge van de LED verlichting en de zonnepanelen eerst gecombineerd en daarna apart zijn weergegeven:

besparing

Uiteraard is de besparing ten gevolge van de zonne-energie in de zomermaanden hoger dan in de winter. De dagen zijn langer (meer daglicht) en de zon staat hoger aan de hemel. De zonnestand heeft invloed op het rendement van de panelen, hoe (lood)rechter de zon staat hoe meer energie wordt opgewekt (een hoek van 90 graden is optimaal). Onze panelen staan in een hoek van 15 graden ten opzichte van het horizontale dak. Dit laatste is in verband met de (hoge) windbelasting.

Van kWh naar harde euro’s

In de grafieken is duidelijk te zien hoeveel kilo Watt uur (kWh) we besparen, maar wellicht spreekt dat niet zo aan. U wilt liever zien wat dat in euro’s betekent. Dat is echter niet één op één te vergelijken met eerdere jaren, aangezien het energietarief niet gelijk is gebleven. Het bestuur heeft namelijk ook een goedkoper tarief onderhandeld met NUON en vanaf september 2014 betalen we minder per kWh. Een dubbele besparing dus, minder kWh en per kWh die er nog overblijft betalen we ook nog minder.

euroNUON

Hierboven ziet u de maandbedragen in euro’s die wij aan NUON hebben betaald (voor de energiemeter in toren 2).

Er was altijd al minder verbruik in de zomer dan in de winter, dat komt omdat de verlichting in de winter langer brandt omdat de dagen korter zijn. Er was in 2010 reeds een forse besparing gerealiseerd, door in de ondergrondse parkeergarage waar de verlichting continu moet branden, de helft van de TL-armaturen permanent uit te zetten (dat ziet u niet terug in deze grafiek vanaf 2012).

Er zit een rare knik na september 2014 vanwege het nieuwe tarief en in december 2014 kregen we geld terug vanwege de eindafrekening en in verband met teruglevering (apart contract en ander tarief). Maar bijvoorbeeld in de eerste helft van het jaar is duidelijk te zien dat we véél minder betalen aan NUON (in de zomermaanden ongeveer de helft) dan in 2012 en 2013.

Er ontbreken enkele gegevens (niet alle maandbedragen compleet) en de beide grafieken geven hetzelfde weer, een in kolommen en de ander in lijnen.

Ook minder transportkosten Liander

Naast dat we minder energie gebruiken en de kosten van NUON dus aanzienlijk gedaald zijn, hebben we ook bij Liander voor het transport een gunstiger tarief kunnen onderhandelen, mede als gevolg van het lagere verbruik. We betalen een vast(recht) maandbedrag plus een variabel bedrag per kWh dat getransporteerd wordt over het net van Liander. Ook hier is dus nog een kosten besparing gerealiseerd (al draagt die in verhouding minder bij aan de maandelijkse kosten).

liander

Besparing transportkosten in euro’s

In september 2014 hebben wij het contracteerde (piek) vermogen verlaagd van 55 kW(p) naar 40 kW. Tevens hebben we het soort contract gewijzigd naar een lager transporttarief (grootzakelijk naar kleinzakelijk). Ook dit levert in euro’s nog een leuke besparing op (ook weer in kolom- en in lijngrafiek weergegeven):

transportkosten

Alles wat we nu besparen aan energiekosten vloeit eerst weer terug in het reservefonds, waar we de investeringen uit “geleend” hebben, met goedkeuring van de ALV. Als het reservefonds weer volledig is aangevuld, dan zullen deze besparingen tot uitdrukking komen in de bijdrage aan de VVE. Dus dan gaat u ook zelf de voordelen merken in uw eigen maandelijkse bijdrage.

Opbrengst zonnepanelen (productie)

De opbrenst van de zonnepanelen wordt voor het grootste deel meteen aangewend voor eigen gebruik in het complex. Op sommige dagen is de opbrengst zelfs iets hoger dan ons eigen verbruik. Op die momenten leveren wij het overschot terug aan NUON. Daarvoor ontvangen wij een geringe terugleververgoeding. Toren 2 heeft een zakelijke meter (> 3 x 80 A) en daarom mogen wij als VVE niet salderen. Méér zonnepanelen op het dak leggen zal om deze reden ook niet rendabel zijn voor onze VVE. Wat er nu ligt is de optimale verhouding tussen investering en opbrengsten.

Hieronder een overzicht van de energie productie over het afgelopen jaar in MegaWattuur (1 MWh = 1000 kWh). In juni 2014 is het systeem pas halverwege de maand opgeleverd en in juli 2015 was de maand nog niet afgelopen toen dit bericht is geplaatst, vandaar dat deze twee maanden geen volledige maandopbrengst weergeven. Wel geeft het overzicht een goed beeld over de verhouding in opbrengst tussen de verschillende seizoenen.

opbrengst

U kunt ook zelf onze zonnepanelen monitoren

Deze productiegegevens worden door onze installatie real-time naar een website geupload. U kunt zelf op ieder moment de actuele productie van onze eigen zonnepanelen bekijken door op deze website de knop “zonne-energie” in te drukken, rechtsboven op de menubalk. Eerst ziet u de elektriciteitsproductie van de afgelopen zeven dagen en na enige seconden de actuele dagopbrengst van minuut tot minuut. U ziet het meteen als er een wolkje voor de zon schuift …

power

Totale opgewekte energie van onze installatie was op moment van schrijven van dit artikel 28,82 MWh (= 28.820 kWh).  (…)’

Uit het bericht van FlevoPost
‘(…) Zo kunnen we het volledige bedrag al binnen vijf jaar terugbetalen aan het reservefonds’, vertelt Rob Kuiper, bestuurslid/bewoner en één van de initiatiefnemers. ‘Geweldig nieuws, want daarna kan de maandelijkse VvE-bijdrage fors omlaag en profiteren wij als bewoners nog ruim 20 jaar van onze eigen schone stroom’. Ter vergelijking: een zonnesysteem van tien panelen op een woning heeft een gemiddelde terugverdientijd van 7 á 10 jaar. Daar waar veel zonne-energie projecten van VvE’s lastig van de grond komen vanwege het gemeenschappelijke dak, bewijst de Bataviahaven dat het wel mogelijk is. Eén van de redenen hiervoor is de aanwezigheid van een grote gemeenschappelijke ruimte en liften. Zo wordt het zonnesysteem gebruikt voor kostendekking van het gemeenschappelijke energieverbruik. In dit geval profiteert iedereen van de zonnepanelen. Dankzij de lagere investeringskosten van een groot systeem levert dit meer op dan kleine, losse systemen voor individuele huishoudens. (…)’

Bronnen
Flevopost, 25 juli 2015: Duurzame investering in Bataviahaven blijkt succesvol
VvE Batavia-Haven, website

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.