foto: Frank Goethals / Eandis

Test Aankoop start petitie tegen verplichte digitale meter

digit.meter_23apr18_6953

Op 1 januari 2019 start Vlaanderen met de gefaseerde, maar vooral ook de de facto verplichte installatie van ‘slimme’ digitale elektriciteitsmeters. Wie zo’n meter weigert dreigt van het net te worden afgesloten. Onaanvaardbaar, vindt consumentenorganisatie Test Aankoop.

Volgens Test Aankoop doet dit niet alleen afbreuk aan de vrije keuze van de klant. “Ook een exacte raming van de kosten voor de consument ontbreekt,” zegt woordvoerder Simon November. “Het lijkt erop dat vooral de distributienetbeheerders en leveranciers zullen profiteren van de verplichte invoering en de consument de rekening zal betalen.” Test Aankoop verzet zich tegen de verplichte installatie van de digitale meters. Om deze eis kracht bij te zetten opent Test Aankoop een petitiepagina waar de consument zich kan verzetten tegen deze verplichte invoering.

Slimme meters moeten zorgen voor slimme elektriciteitstarieven die lager zijn wanneer er veel goedkope stroom op het net is, door bijvoorbeeld de productie van veel zon- en windenergie. Op die ‘slimme’ goedkopere tarieven zou de consument kunnen inspelen om zijn toestellen te laten draaien of zijn huisbatterij of elektrische wagen op te landen. “Klinkt allemaal mooi in theorie, de praktijk is even anders,” waarschuwt November. Voorlopig is het softwaresysteem dat de digitale meters moet kunnen laten communiceren met de leveranciers en de netbeheerders ondanks hoge investeringen niet klaar. Dat zal de komende twee jaar niet anders zijn. Dit betekent dat aangepaste elektriciteits- en gastarieven minstens de komende twee jaar zullen uitblijven.”

Slimme meter heeft slimme toestellen nodig

De Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt (Vreg) heeft vorig jaar een simulatie uitgevoerd over de kosten voor de consument en kwam daarbij uit op 28 euro per jaar bij een uitrol over twintig jaar. “Op dat moment was nog niet beslist welke meter zou worden geïnstalleerd. De studie maakte ook geen gewag van de kosten van de software die de consument moet aankopen en de slimme (huishoud)toestellen die moeten aangekocht worden om de meter daadwerkelijk te gebruiken. Met andere woorden: de meter wordt verplicht maar het exacte kostenplaatje voor de consument is onbekend. Dit is in het huidig klimaat van een dure stroomfactuur onaanvaardbaar. Duidelijk is wel dat de consument de rekening zal moeten betalen voor iets waar vooral de netbeheerders en leveranciers beter van zullen worden.”

Test Aankoop wil dat de consument niet voor een voldongen feit wordt gesteld en achteraf de rekening gepresenteerd krijgt. “De klant moet altijd kunnen weigeren en moet kunnen genieten van zijn keuzerecht,” zegt Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop. “Dit geldt zeker zo voor mensen die gevoelig zijn aan de straling die door de meter wordt uitgezonden of consumenten die bezorgd zijn om de vertrouwelijkheid van de data die door de meter wordt verzameld. Alleen een aanpak waar de consument centraal staat, kan leiden tot het publieke draagvlak dat onontbeerlijk is voor het welslagen van de energietransitie.”

Buitenlandse voorbeelden

“Voorbeelden uit het buitenland zoals Nederland of het Verenigd Koninkrijk, waar de digitale meter geen verplichting is, tonen aan dat het perfect mogelijk is om de oude analoge meters te laten bestaan samen met de nieuwe digitale meter. Duitsland werkt aan een invoering voor de grote verbruikers en laat de doorsnee huishoudens ongemoeid. In Vlaanderen zal de consument worden verplicht terwijl bij heel wat mensen de oude analoge meter nog perfect werkt. Het staat bovendien vast dat slechts een heel klein percentage van de consumenten de digitale meters ook effectief zullen gaan gebruiken op termijn. Of zij daarmee substantieel zullen besparen is nog een andere vraag. Voorbeelden uit het buitenland tonen alvast aan dat dit niet het geval is. Een verplichte invoering van de digitale meters, waar bijna uitsluitend de netbeheerders en de leveranciers beter van zullen worden, kunnen wij niet steunen,” aldus Mechels.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.