THE DAILY QUOTE – 2015

Andere jaren: 20172016


31 december 2015
Steun burgerinitiatieven
‘Om de energietransitie te versnellen moet de overheid burgerinitiatieven ruim baan geven. De snelste route is een aanpassing van het belastingstelsel op energie. Geef consumenten vijftien jaar lang belastingkorting op de door henzelf opgewekte duurzame energie en energieprojecten worden direct rendabel én aantrekkelijk voor investeerders. Zonder subsidie.’
Qurrent, producent en leverancier van duurzame energie


28 december 2015
Gasrotonde
‘Nederland zet massaal in op de gasrotonde van gastsaar Vladimir Poetin. Zodat wij met zijn gas in onze ondergrond afhankelijk zijn van zijn energiegreep op Europa. Welk land heeft zo weinig benul van geopolitiek? Naïef is een te zacht woord.’
Marc Chavannes, De Correspondent


23 december 2015
Pensioenfondsen
‘In 2030 moet de energievoorziening 100 procent duurzaam zijn. Een manier om dat te doen is dat pensioenfondsen een fonds creëren waaruit huishoudens 35.000 euro kunnen lenen tegen een hele lage rente om hun huis energieneutraal te maken. Dan is iedereen blij.’
Marjan Minnesma, directeur Urgenda


22 december 2015
Zonne- en windparken
‘Om draagvlak te helpen groeien is het belangrijk dat de omwonenden en andere partijen er voordeel bij hebben. Geef ze een deel van de opbrengst. De realisatie van een energiepark gaat niet werken als alleen een energiebedrijf er voordeel bij heeft en anderen daarvoor concessies moeten doen.’
Ursula Blom, Arcadis


21 december 2015
GPK
‘Een APK voor de bestaande woningen kan ervoor zorgen dat huizen die gebouwd worden zo duurzaam blijven als ze bedoeld zijn. Dat er tijdig onderhoud wordt gepleegd en er onderdelen vervangen worden als dat nodig is. Net als de auto-APK moet er dus een GPK (Gebouw periodieke keuring) komen.’
Onno Dwars in Bouwend Nederland


17 december 2015
Duurzaam beleggen
‘Duurzaam beleggen zet door als trend. Na een dip in 2011 is het duurzaam belegde vermogen in Nederland verdubbeld. Voor een deel is dat koerswinst, maar voor een deel zijn er ook meer mensen duurzaam gaan beleggen.’
Jochen Harkema van het ING Investment Office


16 december 2015
‘Parijs’ vertaald naar Nederland
‘We zullen een brede nationale discussie moeten voeren over wat nodig is om die doelen te bereiken. En dat moet leiden tot politieke keuzes. Met het huidige beleid komen we er niet.’
Hans Oosters, (vanaf 1 januari 2016) voorzitter van de Unie van Waterschappen 


15 december 2015
Code Oranje
‘Ook 1,5 of 2 graden opwarming betekent dat Nederland niet ontkomt aan het klimaatbestendig maken van onze maatschappij. In de terminologie van waarschuwingen is een code oranje voor klimaat nog steeds op zijn plaats. Alert zijn op de gevolgen van klimaatverandering en ons daar op voorbereiden zal dagelijkse realiteit blijven.’
KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven over het Klimaatakkoord van Parijs


12 december 2015
Er is een klimaatakkoord
‘A monumental triumph for people and planet. History will remember this day. For the first time, we have a truly universal agreement on climate change, one of the most crucial problems on earth.’
Ban Ki-Moon (VN)


11 december 2015
Voortgang in Parijs
“I think, dear friends, that we will make it”
Laurent Fabius, voorzitter COP21


10 december 2015
Game changer
‘Nu wordt de prijs die duurzame energie mag hebben nog bepaald door fossiele brandstoffen, maar over minder dan tien jaar kan dat in belangrijke markten al andersom zijn. Dat is veel sneller dan eerder verwacht en dat is een echte game changer.’
Wim Sinke (Energieonderzoek Centrum Nederland)


9 december 2015
Subsidies voor duurzaam
‘Ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling is energieopwekking uit hernieuwbare bronnen als zon, wind, water, biomassa en geothermie in de meeste gevallen nog duurder dan energie uit fossiele bronnen.’
Minister Kamp bij de presentatie van SDE+ voor 2016


8 december 2015
Klimaatakkoord als vredesovereenkomst
‘We are on the verge of one of the most important peace agreements of our times – making peace with our planet.’
Ban Ki-Moon, chef Verenigde Naties, tegen ministers die deze week onderhandelen over klimaatakkoord


7 december 2015
COP21 en armere landen
‘Es muss Verlässlichkeit geben, dass nach 2020 ausreichend Finanzierung bereit steht – denn sie ermöglicht die notwendige Anpassung an den Klimawandel und ambitionierteren Klimaschutz in ärmeren Ländern.’
Christoph Bals (Germanwatch)


5 december 2015
COP21: conceptakkoord
‘Negotiators from 195 nations have delivered a blueprint for a pact to save mankind from disastrous global warming, raising hopes that decades of arguments will finally end with a historic agreement in Paris.’
ABC News (Australië)


4 december 2015
CO2-uitstoot
World’s richest 10% produce half of carbon emissions while poorest 3.5 billion account for just a tenth
Oxfam International


3 december 2015
RK-bischoppen
‘Er moet een eerlijk, bindend en echt betekenisvol akkoord komen waarbij het algemeen belang voorrang krijgt op de nationale belangen en waarin ons gemeenschappelijke huis en alle inwoners daarvan beschermd worden.’
RK-bisschoppen uit de hele wereld tot de onderhandelaars in Parijs


2 december 2015
Legally binding?
‘Although the targets themselves may not have the force of treaties, the process, the procedures that ensure transparency and periodic reviews, that needs to be legally binding. And that’s going to be critical in us having high ambitions and holding each other accountable.’
President Obama, op COP21, tegen journalisten


1 december 2015
Kernenergie
‘Nuclear power is the only low-carbon technology that is available today that has the potential to be deployed on a wide scale and in large capacities to help meet the global climate-energy challenge. First, direct greenhouse gas emissions from nuclear power plants are negligible. Secondly, when emissions over the entire life cycle are considered, hydro, nuclear, and wind-based electricity generation are the lowest CO2 emitters. Therefore, nuclear energy is ideally placed to mitigate the effects of climate change in a most cost effective way.’
Mikhail Chadokov, Department of Nuclear Energy van het IAEA


30 november 2015
Wég met het cynisme
‘Voor het eerst hebben 182 landen plannen neergelegd om met elkaar de emissie van broeikasgassen met 30 tot 40 procent te verminderen. En dit gebeurt in een periode dat de wereld niet zo goed met elkaar praat. Toch leggen overheden uit al die landen een goed principeakkoord neer in Parijs. Dát is positief.’
Paul Polman, CEO Unilever


28 november 2015
Klimaatmarsen
‘People everywhere are ready for the end of fossil fuels and the dawn of renewables.’
Hoda Baraka, 350.org


27 november 2015
Verwachtingen Parijs
‘We kunnen we maar beter niet te hoge verwachtingen hebben. De conferentie is een succes‘als er een mondiale doelstelling wordt afgesproken voor 2050, als er een mechanisme wordt afgesproken waarmee telkens opnieuw kan worden bekeken of aanpassingen nodig zijn en als er afspraken komen voor transparantie.’
Maas Goote, een van de twee EU-onderhandelaars in 2009 (Kopenhagen)


26 november 2015
Nederland
‘The Netherlands has been a frontrunner on green policies in the past. The country has one of the world’s most modern and dynamic economies, so if Dutch ingenuity cannot solve today’s major environmental challenges, then it will be difficult for the rest of the world to do so.’
Simon Upton, OECD Environment Director


25 november 2015
Kolencentrales sluiten?
‘Als vervuilendere steenkoolcentrales van een ouder type in het buitenland onze elektriciteit dan zouden moeten gaan leveren, dan ben je wel degelijk bezig met dat waterbedeffect dat je niet wilt.’
Premier Rutte, in de Tweede Kamer over het al dan niet sluiten van kolencentrales


24 november 2015
Klimaatwet
‘Jarenlang dobberde het Nederlandse energiebeleid doelloos rond. Wind, nee toch biomassa, nou toch maar wind. Belastingvoordeel, nee toch subsidie, oeps subsidie op. Niet gek dat investeerders niets meer aandurfden. Dit kabinet heeft met een breed gedragen energieakkoord – van Greenpeace tot Shell – in ieder geval een vaste fundering gelegd. Maar het energieakkoord biedt zekerheid tot 2020, terwijl we zo snel mogelijk moeten kijken naar de periode daarna. Deze Klimaatwet legt daarom met heldere en afdwingbare doelen de aanpak van het klimaatprobleem vast als verplichting voor de regering.’
Diederik Samsom (PvdA) over klimaatwet PvdA en GroenLinks


23 november 2015
Sluit álle kolencentrales
‘Het sluiten van alle kolencentrales is niet alleen een effectieve maatregel, maar is bovendien een belangrijk signaal van Nederland op weg naar de klimaattop in Parijs. Wij menen dat Nederland als voorzitter van de EU in de eerste helft van 2016 leiderschap moet tonen. Deze maatregel zou dat onderstrepen. Wij roepen het kabinet en de 2de Kamer daarom op om alle werkende kolencentrales in Nederland te sluiten vóór 2020.’
Oproep van 64 hoogleraren


21 november 2015
COP21
De politieke leiders zullen  in Parijs moeten kiezen hoe ze de geschiedenis willen ingaan. Hebben ze het lef om fossiele en nucleaire brandstoffen af te zweren en hernieuwbare energie te omarmen? Of blijven ze de marionetten van de diehard fossiele en nucleaire lobbyisten? Staan ze in de weg of doen ze mee met onze beweging?
Joeri Thijs, Greenpeace België


20 november 2015
Lokale energie-initiatieven
‘De nieuwe coöperatieve energiebeweging is er in enkele jaren in geslaagd om tienduizenden mensen aan zich te binden, een kleine honderd collectieve zonprojecten te realiseren en de eerste reeks windprojecten. En er staat nog veel meer op stapel.’
Sible Schöne, HIER opgewekt


19 november 2015
Meer kernenergie
‘Gas is central to our energy secure future. So is nuclear. Opponents of nuclear misread the science. It is safe and reliable. There are plans for a new fleet of nuclear power stations. This could provide up to 30% of the low carbon electricity.’
De Britse minister Amber Rudd: A new direction for UK energy policy


18 november 2015
Wind in Europa
‘Wind power can be the foundation of the European energy system within the next 15 years.  Wind power can deliver economic growth in Europe by boosting investments, creating jobs and reducing electricity bills. A new market design, a reformed ETS and rigorous accountability on 2030 targets are essential if these goals are to be achieved.’
Giles Dickson, Chief Executive Officer of the European Wind Energy Association


17 november 2015
Windenergie op land
‘Onderzoek heeft aangetoond dat 80 procent van de Nederlanders vóór windenergie is. Maar in de streek waar windparken gerealiseerd zullen worden is dat slechts 40 procent. Bij de direct omwonenden is dat nog minder: slechts 11 procent is dan nog vóór.’
Peter Verbeek van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie


16 november 2015
CO2-uitstoot en klimaat
‘Minister Kamp bevestigt in feite dat we voor een flinke opgave staan die politiek links en rechts overstijgt en die om creativiteit vraagt, niet om angstaanjagende verhalen die zulke creativiteit juist in de kiem smoren.’
Jelmer Mommers, De Correspondent, in een artikelenserie tegen het doemdenken


13 november 2015
De grote industrielanden
‘Their continued support for fossil fuel production marries bad economics with potentially disastrous consequences for the climate. In effect, governments are propping up the production of oil, gas and coal, most of which can never be used if the world is to avoid dangerous climate change.’
Rapport ‘Empty Promises’ van het Overseas Development Institute (ODI)


12 november 2015
Twee graden
‘Warming of 2°C is a long-standing international target, and corresponds to what many would consider successful global efforts to control greenhouse gas emissions. It also corresponds to 4.7 meters of global sea level rise locked in to someday take place.’
Climate Central, Amerikaans klimaatonderzoekbureau


11 november 2015
Energieleveranciers
‘Overstappen loont. Niet alleen consumenten weten dat, ook de energieleveranciers. Dat houdt ze scherp in hun aanbod en service. Consumenten vertrouwen er inmiddels steeds meer op dat de overstap goed verloopt en voordeel oplevert.’
Anita Vegter, bestuurslid Autoriteit Consument en Markt 


10 november 2015
Al meer dan 1°C omhoog
‘This is the first time we’re set to reach the 1C marker and it’s clear that it is human influence driving our modern climate into uncharted territory.’
Professor Stephen Belcher, UK’s Met Office


9 november 2015
CCS
‘De opvang en opslag van CO2 is onvermijdelijk en moet onderdeel worden van de gereedschapskist om de uitstoot van CO2 te beperken. Simpelweg omdat de toenemende energievraag als gevolg van de groeiende wereldbevolking in de komende decennia niet kan worden bediend met alternatieve energie alleen.’
Ben van Beurden, Shell-topman


7 november 2015
Het is niet genoeg
‘De huidige klimaatbeloftes tonen aan dat de lidstaten ambitieuzer en toegewijder zijn dan ooit om deze globale uitdaging aan te gaan, maar ze volstaan niet om de stijging van de temperatuur deze eeuw te beperken tot de aanbevolen 2 graden Celsius en zo de meest verwoestende gevolgen van de klimaatverandering af te wenden.’
Achim Steiner, directeur van het VN-Milieuprogramma


5 november 2015
Shell
‘De lage olieprijzen zorgen voor een grote verandering in onze sector. Ik ben vastbesloten dat Shell daarin voorop loopt en er uit komt als een meer gefocust en concurrerender bedrijf.’
Ben van Beurden, bestuursvoorzitter Shell


4 november 2015
Versterken woningen Groningen
‘Het kost meer tijd dan voorzien. Ik vind het met name zeer vervelend voor de inwoners van Groningen. Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn en om daarbij een realistisch plan voorgelegd te krijgen.’
Henk Kamp, minister van Economische Zaken


3 november 2015
Klimaatproblemen
‘China wordt gewoon leidend op klimaatgebied in de wereld. Er zijn wel partijen die tegen zijn, maar in China is dat niet zo gemakkelijk. Een lobby zoals in Europa is er dan ook niet. Dat maakt het proces wel makkelijker en sneller. Ik heb er goede hoop op dat ze in 2020 45% minder uitstoot gaan halen, minder dan in 2010. Als ze daar iets willen, gebeurt het ook.’
Albert de Haan, Europese klimaatbeurs ECX


2 november 2015
Energiebesparing
‘Als alle TL-buizen ter wereld zouden worden vervangen door onze LED tl-buizen zouden 100 middelgrote energiecentrales de deuren kunnen sluiten.’
Paul van Doorn, CEO van het Nederlandse bedrijf Seaborough


31 oktober 2015
COP21
‘The climate action plans represent a clear and determined down-payment on a new era of climate ambition from the global community of nations. Governments from all corners of the Earth have signalled through their INDCs that they are determined to play their part according to their national circumstances and capabilities.’
Christiana Figueres, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)


30 oktober 2015
COP21
‘Aktuell stehen die Chancen für ein neues, für alle Vertragsstaaten verbindliches Abkommen besser denn je. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es Ende dieses Jahres in Paris endlich gelingen wird, den Weg für ein globales Klimaabkommen für alle zu bereiten.’
Dr. Birgit Lode (Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam)


29 oktober 2015
Financiering
Het inzetten van revolverende fondsen is een ongekende revolutie in het beleidsinstrumentarium. Het is bovendien een ontwikkeling die noodzakelijk is voor de door iedereen gewenste schaalsprong in de Nederlandse energietransitie.
Melvin Könings, Revolverende fondsen schieten als paddestoelen uit de grond


27 oktober 2015
Bio-economie
De transitie naar een duurzame circulaire bio-economie stagneert nu onnodig, terwijl er voor Nederland volop kansen liggen. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Maak duidelijk wat Nederland wil met de circulaire bio-economie en voer consistent en gefaseerd beleid gericht op de langere termijn.
Commissie Corbey in advies aan het kabinet


26 oktober 2015
ECN over de industrie
‘De doelstelling van 2% energiebesparing per jaar wordt in de meeste gevallen niet doorvertaald naar een doelstelling op projectniveau. “Energie is helaas niet zo duur”. Het is eerder een bijvangst van projecten die om een andere reden uitgevoerd worden.’
ECN-onderzoeksverslag, interviews over energiebesparing bij de industrie


23 oktober 2015
Climate change
‘Climate change is one of the great challenges of our time, and the time for action is now. The transition to a new green economy requires innovation, ambition and purpose. We believe passionately in leaving the world better than we found it and hope that many other suppliers, partners and other companies join us in this important effort.’
Tim Cook, Apple’s CEO


22 oktober 2015
Carbon Pricing
‘A meaningful carbon price will provide an economic incentive to shift from fossil to (bio-) renewable energy.  To help us take the right decisions from both an economic and environmental perspective, we use an internal carbon price of €50. Business has a responsibility to take care of the world for next generations.’
Feike Sijbesma, Chairman and CEO of Royal DSM


20 oktober 2015
Atomausstieg
Was Duitsland niet zo gevoelig geweest voor het voorzorgsprincipe, en had het land na Fukushima alle kerncentrales gewoon open gelaten, dan was het vandaag kampioen geweest in het terugdringen van de uitstoot van CO2.
De Groene Amsterdammer over de negatieve kanten van het voorzorgprincipe


19 oktober 2015
Klimaatverandering
‘Als er geen wetten zijn die ons dwingen om energie te besparen, zullen de meeste mensen dat niet doen, want waarom zou je offers brengen terwijl je buurman dat niet doet? Door het ontbreken van eerlijke en afdwingbare energiebesparende maatregelen worden gewetensvolle burgers bestraft en de gewetenlozen verrijkt. In het bedrijfsleven zorgt de marktwerking ervoor dat de meeste bedrijven maximale rijkdom proberen te vergaren met de aanwezige hulpbronnen zonder acht te slaan op de consequenties. Waarom zou je van mensen of bedrijven verwachten dat ze zich anders gaan gedragen tenzij ze er duidelijk profijt van kunnen trekken?’
Margaret Atwood, ‘We hebben nog één kans het goed te doen.’


14 oktober 2015
New Economics of Oil
The oil market has changed very significantly over the last 10 or 15 years. The principles and beliefs that served us well in the past are no longer as useful for analysing the oil market. We need an updated set of principles reflecting the New Economics of Oil. The most significant change stems from the US shale revolution. (…) The second major change is occurring more slowly and arises from the increasing concerns about carbon emissions and climate change. Such concerns are, of course, nothing new. But increasing prominence is being given to them, in China and the US as well as Europe, and momentum for increased action is growing – particularly this year as the Paris talks approach. If that sense of urgency translates into policies this could have significant implications for the long-run demand for all fossil fuels.
Spencer Dale, Chief economist BP


8 oktober 2015
Splitsen
‘De energiewereld zal de komende twintig jaar schudden op zijn grondvesten. Dat gaat grote onzekerheid geven in de energiewereld. Alle partijen die denken dat ze kunnen opereren zoals in de afgelopen tien jaar hebben het echt mis. Met deze onzekere toekomst is de VVD van mening dat het op afstand zetten van het netwerk de beste garantie is voor leveringszekerheid in de toekomst. Door het netwerk te splitsen van het energiebedrijf staat de levering los van de productie. Iedereen kan op het net leveren. Dat zal in de toekomst nog veel vaker voorkomen met de opkomst van eigen stroomopwekking per huishouden of gezamenlijke opwekking binnen corporaties van mensen. Die innovaties krijgen alle ruimte op een netwerk dat in publieke handen is, dat voor iedereen toegankelijk is en dat niet het risico loopt om onder water getrokken te worden door een energieproductiebedrijf. Want energieproductie staat onder grote druk.’
André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD, tijdens het Kamerdebat over de Elektriciteits- en gaswet (30 september/6 oktober 2015)


1 oktober 2015
Grote financiële risico’s
‘The IPCC’s estimate of a carbon budget that would likely limit global temperature rises to 2 degrees above pre-industrial levels. That budget amounts to between 1/5th and 1/3rd world’s proven reserves of oil, gas and coal. If that estimate is even approximately correct it would render the vast majority of reserves “stranded” – oil, gas and coal that will be literally unburnable without expensive carbon capture technology, which itself alters fossil fuel economics. The exposure of UK investors, including insurance companies, to these shifts is potentially huge.’
Mark Carney, Bank of England


30 september 2015
Koers Shell
‘Shell heeft grote technische en operationele expertise in het zoeken, oppompen en verwerken van olie en gas. Shell is met andere woorden een procesbedrijf. Om dat zomaar te veranderen in een productiebedrijf van windmolens, zonne-energie of biomassacentrales zou een fundamentele en vooral risicovolle bedrijfstransformatie betekenen. Het is daarom verstandig dat Shell inzet op gas, de schoonste fossiele brandstof. Die strategie is realistischer en kansrijker — zeker omdat er ook in de komende decennia nog steeds een grote vraag zal zijn naar fossiele brandstoffen.’
Hoofdredactioneel commentaar FD


25 september 2015
Aardgas is deel van de oplossing
‘Alle wereldleiders hebben gezegd: de aarde mag maximaal 2 graden opwarmen. Dat betekent dat we nog maximaal duizend gigaton CO2 mogen uitstoten. Dat moet je dan zo slim mogelijk doen. Gas, gas, gas! Zeg ik dan maar. We moeten zo snel mogelijk afscheid nemen van kolen en olie. Dat levert alleen maar meer CO2-uitstoot op. Gas is niet een onderdeel van het probleem, maar een onderdeel van de oplossing. We moeten op een verantwoorde manier de komende dertig tot vijftig jaar, de rol van gas verminderen en naar alternatieven gaan.’
Natuur & Milieu-directeur Tjerk Wagenaar op een brainstormsessie met de gassector


24 september 2015
Desinvesteren in fossiele energie
‘The growth of divestment is adding to mounting pressure globally for governments to make meaningful commitments to transition to a clean energy economy. Divesting and investing in clean energy has offered millions of individuals across the world an opportunity to take direct action on climate. A large and mobilized constituency is now demanding political and financial action on climate, and this pressure will likely continue to build irrespective of the outcome of the negotiations in Paris.’
Arabella Advisors in hun rapport over desinvesteringen


23 september 2015
Opiniebijdrage in Trouw
‘De beschikbare duurzame energie-alternatieven kunnen zonder problemen in onze wereldwijde energiebehoefte voorzien. Maar die omschakeling wordt sterk afgeremd doordat een deel van de kosten van olie en gas niet wordt doorberekend in de prijs ervan. Daardoor blijven we denken dat fossiele energie goedkoper is dan bijvoorbeeld energie van zon en wind en blijven we verslaafd aan ogenschijnlijk goedkope olie en gas. Fossiele energie pakt veel duurder uit als de werkelijke prijs wordt betaald: de ecoprijs. Dat is de prijs die fossiele energie de samenleving werkelijk kost, inclusief de kosten van opgebruiken, uitstoot van broeikasgassen, vervuiling en natuurvernietiging. Dan blijkt dat olie en gas juist heel kostbaar zijn: veel duurder dan duurzame energie, ook wanneer die niet meer gesubsidieerd wordt.’
Eric Broekhuizen, auteur van het boek ‘De Vergeten Oplossing’ 


22 september 2015
Mondiale klimaatonderhandelingen
‘Als natiestaten hebben we in de vorige eeuw altijd gefocust op oplossingen binnen de eigen landsgrenzen. Maar we zijn er nog helemaal niet in getraind om oplossingen te zoeken en te bereiken op planetair vlak. Dat is veel moeilijker, maar het is wel de weg die we aan het opgaan zijn. Deze eeuw zal gekenmerkt worden door dit soort van uitdagingen.’
Christiana Figueres, voorzitter van het VN-klimaatverdrag (UNFCCC)


21 september 2015
Energy [R]evolution
‘Renewable energies are cost competitive and a transition towards 100% renewables can be entirely financed by fuel cost savings.’
Greenpeace rapport


16 september 2015
Troonrede
‘Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema’s. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt.’
Koning Willem-Alexander in de Troonrede 2015


15 september 2015
Energiesysteem zal fors veranderen
‘We moeten naar een veel flexibeler energiesysteem. Als er weinig aanbod is van zonne- en windenergie, moet stroom flink duurder worden, zodat de afnemers hun gebruik daarop willen afstemmen. Dat betekent dat je, bijvoorbeeld via je telefoon, van uur tot uur moet kunnen zien hoe duur de stroom is. Voor de consument verdwijnt het gevoel van vanzelfsprekendheid. Tenminste wat de prijs betreft. Hij zal elk dag veel meer over zijn energieverbruik willen gaan nadenken.’
André Jurjus van Netbeheer Nederland over de veranderingen die ons te wachten staan


14 september 2015
Uit een petitie van religieuze leiders
‘Climate change is one of the greatest moral challenges of our time. It threatens the health of our planet and people; especially the poorest and most vulnerable. It threatens our children’s future and everything we hold dear. It is time for all of us to wake up and take action together — in our local communities, nationally and globally, as well as in our daily lives. As citizens motivated by faith and other moral traditions, we recognize that there is a grave obligation to act on climate change.’
Aartsbisschop Desmond Tutu, initiatiefnemer van een petitie aan Obama en Ban Ki-moon


11 september 2015
Advies aan de Tweede Kamer
‘Sluit de kolencentrales. Qua capaciteit is dat geen probleem. Het levert een grote bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en van het sluiten van die kolencentrales zou een geweldig signaal uitgaan voor de klimaattop in Parijs’
Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid


10 september 2015
Climate engineering
‘It would be irresponsible, based on all we know so far, to expect climate engineering to significantly contribute to solving the problem of climate change in the next several decades’.
Onderzoek IASS ‘Klimaatengineering zal de wereld niet helpen’


9 september 2015
Oproep aan alle wereldleiders
‘If action is not taken immediately to stop and reverse current climate trends, we shall face a world with average global temperatures several degrees higher than when we were children. You can prove to be an historic generation of leaders who will have a profound and positive impact that echoes throughout the century the courage and conviction you show will be remembered for decades to come.’
The Elders in een oproep voorafgaand aan de UN Sustainable Development Goals summit


8 september 2015
Energienetwerken
‘Wetgeving en een gescheiden warmte-, energie- en gasmarkt leiden tot verkokering. Daardoor worden bouwers, maar ook stedenbouwkundigen, belemmerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Om Nederland klaar te maken voor de toekomstige energievoorziening is meer marktoverstijgende samenwerking noodzakelijk.’
Directeur Netbeheer Nederland André Jurjus pleit voor meer samenwerking rond de ontwikkeling van de infrastructuur


7 september 2015
Duur klimaatbeleid
‘Voor die verre toekomst hebben brood-etende profeten lange termijn doemscenario’s gemaakt. Kunnen die dan vooruit zien tot het einde van deze eeuw? Natuurlijk niet. Mensen die beweren dit wel te kunnen zijn oplichters of begrijpen niets van deze tijd. De consequentie hiervan is dat de 126 miljard euro die van ons wordt geëist het best kan worden aangeduid als gokgeld.’
Oud-hoogleraar Pieter Lukkes vindt geld uitgeven aan CO2-reductie een onverantwoorde gok


4 september 2015
Shell pleit vóór gas en CO2-heffing
‘Achter elke energietransitie moeten belangen zitten, anders gebeurt er niks. Het algemeen belang wordt zo verbonden met ons bedrijfsbelang.’
Shell-topman Dick Benschop wil dat klimaattop een succes wordt


3 september 2015
Elektrisch rijden betaalbaar maken
‘Uiteindelijk profiteert de hele samenleving van elektrische auto’s, ook mensen die geen auto rijden. Want elektrisch rijden is beter voor de gezondheid van mensen en het klimaat.’
Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu


2 september 2015
‘Duurzame Troonrede’ op Duurzame Dinsdag
‘Als we de klimaatdoelen echt serieus nemen, kunnen we ons niet neerleggen bij business as usual. Dan moet onze uitdaging zijn de nationale, Europese en mondiale politici in beweging te krijgen. Dat is geen politiek gekleurde visie, maar een logisch gevolg als je de klimaatdoelen serieus neemt.’
Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks)


1 september 2015
Kabinet in beroep in Urgenda-zaak
‘Het kabinet zegt eigenlijk: we hebben beloofd klimaatverandering aan te pakken, maar we vertikken het om dat waar te maken. Het is ongeloofwaardig een beroep te doen op andere landen om méér CO2 te besparen, terwijl Nederland zelf zijn zaken niet op orde heeft.’
Greenpeace in een reactie op de bekendmaking van het hoger beroep


29 oktober 2015
Zo gaat het niet
De kans op een klimaatramp is reëel en het roer moet om, veel sneller en radicaler dan regeringen nu van plan zijn. Maar we willen de oplossingen not in my backyard, ook niet op onze horizon en niet op het dak van de buren. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet.’
Maria van der Hoeven bij haar vertrek als IEA-baas


28 augustus 2015
COP21
‘Bij de komende klimaatonderhandelingen in Parijs in december moet een wereldwijd verdrag worden gesloten dat de menselijke CO2-uitstoot vanaf nu reduceert met minstens 6 procent per jaar. Laat onze regering alles doen om dit voor elkaar te krijgen.’
Herman Philipse, hoogleraar filosofie Utrecht


27 augustus 2015
Om een leefbare aarde
‘Wij hebben als generatie de verantwoordelijkheid om voor onze kinderen een leefbare aarde achter te laten. Klimaatverandering is een van de grootste – misschien wel de grootste – bedreigingen voor hún toekomst en het is ónze verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Ik wil mijn kinderen en hun hele generatie later recht in de ogen kunnen kijken’
Diederik Samsom in een brief aan PvdA-leden


26 augustus 2015
Omslag in energiebeleid VS
‘Clean power from the sun is cheaper than conventional power from the utility. It is impossible to overstate what this means. For decades we’ve been told that it’s not possible to switch to renewable energy. Today that is no longer true.’
President Obama op conferentie over schone energie