THE DAILY QUOTE

Eerdere ‘Daily quotes’: 2016, 2015


1 juni 2017
Maar één oplossing
‘Als we de bossen en het leven op het land willen beschermen, de kwaliteit van onze oceanen willen veiligstellen, enorme economische opportuniteiten willen creëren, nog meer grootschalige verliezen willen voorkomen en de gezondheid en het welzijn van de mensen en de planeet willen verbeteren, hebben we maar één simpele oplossing voor ons: klimaatactie.’
Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN


31 mei 2017
Innovatie
‘Half Nederland weet niet dat Nederland een absolute voorloper is qua innovatie. Onze innovaties moeten in het licht worden gezet. Ik zie graag een ‘Netherlands First’ mentaliteit op het gebied van innovatie.’
Ruud Koornstra, ‘Energiecommissaris van Nederland’


30 mei 2017
Meer kernenergie dan ooit
‘This demonstrates the important role that nuclear power continues to play in meeting growing energy demand throughout the world.’
Mikhail Chudakov (IAEA)


29 mei 2017
Verenigde Staten
‘The United States of America is in the process of reviewing its policies on climate change and on the Paris Agreement and thus is not in a position to join the consensus on these topics’
Slotverklaring G7


24 mei 2017
Opwarming aarde
‘Kijkend naar wat alle landen hebben toegezegd, is zelfs 3 graden nauwelijks te halen.’
Ben van Beurden (CEO Shell)


23 mei 2017
CO2-reductie woonhuizen
‘Met alleen een pv-systeem kom je er dan niet. Gas is daarbij nodig. Circulair of groengas wel te verstaan.’
Remeha, producent verwarmingsapparatuur


22 mei 2017
Energietransitie
‘Iedereen is het erover eens dat de fase van vrijblijvendheid voorbij is.’
Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein


19 mei 2017
Biomassa
‘In de toekomst zal een derde tot maximaal de helft van de energievraag gedekt worden met elektrische energie. Voor de resterende energievraag is met name biomassa nodig.’
Martin Scheepers en Jaap Kiel (ECN)


18 mei 2017
Ontwikkelingslanden
‘Nederland legt, in vergelijking met andere EU-landen, door de grote invoer van energie, mineralen en biomassa een relatief grote druk op de natuurlijke hulpbronnen van de rest van de wereld, vooral op die van de ontwikkelingslanden.’
Monitor Duurzaam Nederland 2017


17 mei 2017
Industrie
‘De sleutel om verduurzaming hand in hand te laten gaan met economische groei ligt bij de industrie’
Marcel Galjee, directeur Energie bij AkzoNobel


16 mei 2017
‘Climate first’
‘De combinatie van een groene en gezonde economie is de succesformule die moet leiden tot het aanpakken van de klimaatproblematiek.’
Staatssecretaris Sharon Dijksma over klimaatconferentie ‘Climate First’


15 mei 2017
Transport-as-a-service
‘Auto dealers, car repair shops, taxicabs, buses, car insurance, filling stations, not to mention oil companies and car makers, will all be hit by a shockwave as the rapid adoption of self-driving electric vehicles and the end of individual vehicle ownership.’
Denktank RethinkX


12 mei 2017
Klimaatakkoord Parijs
‘De bedoeling is echt om ons te houden aan de gemaakte afspraken. Maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat mensen aan het werk blijven in Nederland.’
Hans de Boer (VNO-NCW)


11 mei 2017
Opwarming aarde
‘Ik vind het moeilijk om me een ernstiger milieuprobleem voor te stellen’
Gus Speth, onderzoeker in 1981


10 mei 2017
Minder gas uit Groningen
‘A dramatic evolution for the European supply as a whole. Probably well under-appreciated.’
The Oxford Institute for Energy Studies


9 mei 2017
Offshore windenergie
‘Nederland kan weer een leidende positie krijgen in windenergie. De Noordzee kan voor ons worden wat de olie voor Saoedi-Arabië is.’
Peter van Oord, directeur maritiem aannemer Van Oord


8 mei 2017
Nieuwe Franse president
‘Trump maakt een grote fout met het terugschroeven van het klimaatbeleid van Obama.’
Emmanuel Macron, inmiddels de nieuwe Franse president


5 mei 2017
Zegt Shell
‘Shell very much supports the Paris agreement and we believe it is the right path forward for society.’
Jessica Uhl, financieel directeur Shell


4 mei 2017
Klimaatverandering
‘Vrijwel alle grote steden krijgen last van klimaatverandering. Er zijn nu al maatregelen nodig om de burgers te beschermen. Steden moeten weerbaar zijn.’
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, n.a.v. de oprichting van de Climate Adaptation Academy


3 mei 2017
Geld voor de energietransitie
‘De energietransitie biedt grote kansen voor beleggers die in staat zijn grootschalig kapitaal voor een lange termijn beschikbaar te stellen. Pensioenfondsen zijn uitstekend gepositioneerd om te investeren in een duurzamere energie-infrastructuur.’’
Erik van de Brake, hoofd Infrastructuur van PGGM


2 mei 2017
Groen en groei
‘Er zijn geen grenzen aan de groei. De aarde kan gemakkelijk 10 miljard mensen aan. Zonnepanelen en windmolens zijn een kostbare misstap, kernenergie heeft de toekomst. Een verrassende agenda om te zorgen voor meer natuur en een schoner milieu.’
‘Ecomodernisme’ (uitgave Nieuw Amsterdam)


1 mei 2017
Advies aan klimaatwetenschappers
‘Tithe 10% of our time to public & policy-maker education and policy/political activism.’
John P. Holdren (Harvard University), klimaatwetenschapper


28 april 2017
Stadsverwarming
‘Aardgas heeft enorme voordelen: het is goedkoop, makkelijk, we kennen het allemaal. Nadelen zijn er ook: er komt CO2 bij vrij, het raakt op en in Groningen zorgt de gaswinning voor grote problemen. Daarom willen we ervan af. Vergelijk stadswarmte daarom met warmte-koudeopslag en all electric, niet met gas.’
Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon


26 april 2017
Elektrische auto
‘Waar het echt om draait is dit: een elektrische auto die rijdt op honderd procent groene stroom, veroorzaakt met de huidige technologie zo’n twee derde minder CO2-uitstoot dan een benzine-auto.’
De Correspondent


25 april 2017
Isoleren
‘Zonder een nationaal isolatieplan blijven we, zeker in de winter, altijd afhankelijk van fossiele energie. En de in Parijs gesloten milieuakkoorden zullen dan niet haalbaar blijken te zijn.’
Nies Zondervan, oud-directeur van een woningbouwcorporatie


24 april 2017
Kernenergie
‘Ik kwam erachter dat deze vorm van energiewinning misschien begrijpelijk, maar volstrekt ten onrechte een slechte reputatie heeft gekregen.’
Marcel Crok, wetenschapsjournalist (en ‘klimaatscepticus’)


21 april 2017
Gaswinning
‘Tot het merg wordt Groningen uitgezogen en ons recht is een ijdel woord.’
Maidenspeech SP-Kamerlid Sandra Beckerman


20 april 2017
Transport groot probleem
‘Bijna de helft van alle brandstofbesparingen op de weg worden weer ongedaan gemaakt door scheep- en luchtvaart.’
Transport & Environment, jaarverslag over 2016


19 april 2017
De vervuiler betaalt?
‘De industrie betaalt nauwelijks voor zijn vervuiling, en profiteert daarnaast ook relatief veel van de subsidies.’
CE Delft in rapport voor Milieudefensie


18 april 2017
Klimaatakkoord van Parijs
‘De opwarming van de aarde is een probleem waar een antwoord op moet komen. Maar als je je ziel en zaligheid in een verdrag met holle beloften legt, sla je de plank helemaal mis.’
Bjørn Lomborg, directeur van het Copenhagen Consensus Center


14 april 2017
406.22 ppm
‘The rate of CO2 growth over the last decade is 100 to 200 times faster than what the Earth experienced during the transition from the last Ice Age.’
Pieter Tans, Amerikaans klimaatbureau NOAA


13 april 2017
Duurzaam verwarmen
‘Het wordt tijd om de politiek van vrijwilligheid en verleiding voor de gebouwde omgeving tanden te geven. Anders gaan we het niet redden.’
Joris Wijnhoven (Greenpeace)


12 april 2017
Groningen
‘Los gaswinningsschades ruimhartig op en voorkom een verdere juridisering. Zo breng je ook het vertrouwen terug.’
Prof. mr. dr. E.R. Muller (OVV) tegen Tweede Kamer


11 april 2017
Energie-intensieve industrie
‘De energie-intensieve industrie in Nederland is in staat om tussen 2030 – 2050 om te schakelen tot een vrijwel klimaatneutrale industrie.’
Rapport Quintel Intelligence


10 april 2017
Hoger beroep Staat in Klimaatzaak
‘Het is zonde van het geld om door te gaan met iets dat sowieso onvoldoende is. Er moet gewoon een turbo op, we moeten twee keer zo hard aan de slag met z’n allen.’
Marjan Minnesma (Urgenda)


7 april 2017
CO2
‘Dat de stijgende CO2-concentraties enorme implicaties hebben op ons bestaan, daar kunnen we niet omheen.’
Dr. Diederik Liebrand, aardwetenschapper University of Southhampton


6 april 2017
Energiebesparing industrie
‘Dit door de industrie zelf gesloten akkoord heeft de voorkeur boven verplichtende maatregelen vanuit de overheid.’
Minister Kamp over de energie-intensieve industrie


5 april 2017
Objectiviteit
‘Laten we het demoniserende denken vermijden waarbij iedereen die vragen durft te stellen bij de kosten of richting van klimaattransitie verdacht is en iedereen die ‘groen’ voorstaat, het morele gelijk aan zijn zijde heeft.’
Louise O. Fresco (bestuursvoorzitter Wageningen U&R en schrijfster)


4 april 2017
Kiezers
‘Achter groene politiek zitten maar heel weinig kiezers’
Femke Halsema, voormalig GroenLinks-voorvrouw


3 april 2017
Groningen
‘Het wordt tijd dat ook in onze provincie zoiets als ‘aardgasbaten’ merkbaar wordt. Bijvoorbeeld door Groningen een hoofdrol te gunnen in de energietransitie.’
René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen


31 maart 2017
Klimaatdoelen
‘Als we de klimaatdoelen niet gaan halen zal de Nederlandse economie uitermate kwetsbaar worden.’
Klaas Knot, president De Nederlandsche Bank


30 maart 2017
Zonder gaswinning
‘Om de gaswinning te vervangen heb je geen vijf offshore windparken nodig, maar misschien wel vijftig.’
Gerald Schotman, directeur NAM bij Stand.nl


29 maart 2017
Tempo energietransitie
‘Volgens deskundigen is de vraag niet zozeer óf er een versnelling van die transitie komt, maar hoeveel sneller die transitie zal moeten gaan. Dat is aan het volgende kabinet.’
NOS over wat nieuwe kabinet te doen staat


28 maart 2017
Oók boetes en verboden
‘Afkicken van gas, olie en kolen gaat niet vanzelf. We zullen óók boetes, verplichtingen en verboden nodig hebben. Klinkt eng, maar valt vaak erg mee. Succesvol milieubeleid zit vol verboden die niemand ook maar in de verste verte verontrusten.’
Joris Wijnhoven, Greenpeace


27 maart 2017
Ruimtegebrek
‘Hernieuwbare energiebronnen vergen een veel en veel grotere oppervlakte dan kernenergie en fossiele brandstoffen. Wind op land is in ons dichtbevolkte land geen substantiële optie. Op de Noordzee zijn de mogelijkheden groter, maar offshore wind is wel veel duurder. Voor zonne-energie is er ook weinig ruimte die tot een wezenlijk aandeel van de vraag kan leiden. Voor biomassa geldt hetzelfde. Elders in Europa zijn de mogelijkheden veel groter.’
Jannes Verwer (voormalig directievoorzitter E.ON Benelux)


24 maart 2017
CO2-afvang en -opslag
‘Laten we daar nu een paar stevige schouders onder zetten. Dus geen studies, maar aan het werk! Richt nu een Koolstofunie op, die gaat fungeren als onze nationale CO2-ophaaldienst.’
Martien Visser, lector energietransitie


23 maart 2017
Groen Rechts, GroenLinks
‘Je kunt met energiebesparing, nieuwe technologieën en marktimpulsen veel verbeteren. Maar niet alles kan via de markt worden opgelost. Als je het over energietransitie hebt, heb je een sturende overheid nodig.’
Pieter Leroy, hoogleraar milieu en beleid 


22 maart 2017
Bos als brandstof
‘Probleem is alleen, een bos groeit heel erg langzaam en onze centrales verbranden heel erg snel.’
Prof. dr. Martijn B. Katan, hoogleraar VU, tegen ZEMBLA 


21 maart 2017
Wereldwijde CO2-uitstoot naar nul
‘Global energy-related CO2 emissions can be completely phased-out by 2060 with a net positive economic outlook.’
Adnan Z. Amin over IRENA-rapport


20 maart 2017
Trump en klimaat
‘Die Welt darf sich dem versuchten Diktat zur Wirklichkeitsverweigerung der Trump-Regierung nicht unterwerfen.’
Germanwatch in reactie op G20


17 maart 2017
Regeerakkoord
‘CDA en VVD hebben zich aan het klimaatakkoord van Parijs gecommitteerd. Het kan dus niet anders, of een ambitieus programma om energie te besparen en sneller dan nu over te stappen op schone energie vormt het motorblok van een nieuw regeerakkoord.’
Joris Wijnhoven, Greenpeace


16 maart 2017
Verplicht energie besparen kantoren
‘Grijp dit aan om de transitie naar energieneutraal in gang te zetten! Verdient zich terug door verhuurbaarheid en continuïteit.”
Eelco Ouwerkerk, programmamanager Kantoor vol Energie


15 maart 2017
Regressieve energiebelasting
‘Energiebesparing is te prikkelen met regressieve belasting. Gebruikt men meer energie (per woning of vierkante meter utiliteitsbouw), dan betaalt men meer energiebelasting. Ofwel de vervuiler betaalt.’
Ronald Schilt, adviesbureau Merosch 


14 maart 2017
Het nieuwe kabinet
‘Als een nieuw kabinet duurzaam doorpakt, dan kan onze gebouwde omgeving een enorme bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen op de korte, middellange en langere termijn. Letterlijk dicht bij huis zijn er grote kansen voor energiebesparing, energielevering en klimaatadaptatie. En het levert ook nog eens duizenden banen op!’
Maxime Verhagen, Bouwend Nederland


13 maart 2017
Ontkenning klimaatverandering
‘Ontkenning komt niet voort uit domheid, maar is een zelfverdedigingsmechanisme tegen het innerlijk conflict dat anders op zou treden.’
Per Espen Stoknes, klimaatpsycholoog


10 maart 2017
Het nieuwe kabinet
‘Het nieuwe kabinet moet méér aandacht aan duurzaamheid geven. Dat vindt 54% van de Nederlanders.’
Onderzoek Motivaction


9 maart 2017
Politici en klimaatverandering
‘Politici willen de volgende verkiezingen winnen en daarom concentreren ze zich vooral op kortetermijnthema’s die de onmiddellijke belangen van kiezers dienen.’
Studenten TU Delft


8 maart 2017
Niet minder, maar eerst meer gas
‘Waar nu brandstoffen worden toepast die meer CO2 uitstoten dan aardgas, moet vervanging door aardgas worden overwogen. Denk bijvoorbeeld aan centrales, maar ook aan scheepvaart en zwaar wegtransport.’
KVGN-voorzitter Han Fennema


7 maart 2017
Klimaatverandering
‘Uitstel van actie is nu het gevaar geworden’
Vijf hoogleraren in een open brief


6 maart 2017
Hernieuwbaar gas
‘100 mln m3 groen gas en 300 mln m3 biogas: dat staat qua energieopbrengst ongeveer gelijk aan vier keer de jaarlijkse productie van alle zonnepanelen in Nederland.’
Jaarverslag GasTerra


3 maart 2017
EU ETS
‘Wat zou het mooi zijn als het emissiehandelssysteem voor prijzen zorgt die kolenstroom duurder maken en gascentrales een toekomst geven.’
Pieter Boot, Planbureau voor de Leefomgeving


2 maart 2017
NAM aansprakelijk
‘De kracht van dit vonnis zit in het principe van de uitspraak: de NAM is aansprakelijk voor alle gevolgen van de gaswinningen en kan zich er niet achter verschuilen dat ze de opdracht hebben tot gaswinnen. Ze hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid. Dat is heel bemoedigend. Nog bemoedigender zou het zijn als de NAM deze uitspraak zou accepteren en niet weer in beroep zou gaan.’
Dick Kleijer (Groninger Bodem Beweging)


1 maart 2017
EU ETS
‘Auctioning, not free handouts, is the default of a ‘polluter pays’ system. Only smart policies leading to a strong carbon price signal will push industry to innovate and modernise, and guarantee their long-term global competitiveness.’
Agnes Brandt, Senior EU Policy Officer Carbon Market Watch


28 februari 2017
Shell
‘Shell zegt dat het volop wil meedoen in de energietransitie. Het presenteert zich als ‘een innovatief, competitief, vooruitstrevend en toekomstgericht energiebedrijf.’ Mijn reconstructie van Shells daadwerkelijke gedrag vertelt een ander verhaal: dat van opportunisme en nalatigheid.’
Jelmer Mommers, redacteur De Correspondent


27 februari 2017
Kernenergie 
‘Bezien vanuit de productiekosten is kernenergie een economisch aantrekkelijke optie. Onderzoek naar veiliger en schonere kerncentrales en splijtstofcycli maken dat kernenergie ook op het gebied van duurzaamheid zal kunnen blijven concurreren met andere vormen van CO2-vrije energieproductie.’
Vereniging Nucleair Nederland


24 februari 2017
Carbon pricing
‘Bijna alle economen zijn het erover eens dat in een marktgeoriënteerde economie het zogenaamde ‘internaliseren van de externe kosten’ (milieu in de prijzen) de enige reële optie is voor milieu- en duurzaamheidsbeleid. Maar desondanks heeft na 25 jaar praten CO2 nog steeds geen prijs van enige betekenis en kan dientengevolge een effectief klimaatbeleid niet van de grond komen.’
Prinses Irene in open brief aan lijsttrekkers


23 februari 2017
Bijstook biomassa in kolencentrales
‘De vier miljard euro subsidie die nu wordt besteed aan het bijstoken van biomassa in kolencentrales kunnen we beter gebruiken voor meer wind op zee. Het bijstoken van biomassa is een tijdelijke maatregel die op geen enkele manier leidt tot een structurele verbetering van onze energievoorziening.’
Stientje van Veldhoven (D66)


22 februari 2017
Minister Kamp
‘Vergeet niet dat de VVD klimaatontkenner was aan het begin van deze Kabinetsperiode. Maar Kamp stond op, legde omstandig uit dat hij het klimaatprobleem bestudeerd had, dat het echt was, en dat hij er wat aan ging doen. Die man is van heel ver gekomen. Kamp heeft heel veel bereikt voor de energietransitie.’
Jan Vos, Kamerlid PvdA


21 februari 2017
Fossiele industrie
‘Het is onacceptabel dat de Europese Centrale Bank met publiek geld goedkope leningen verstrekt aan de fossiele industrie, terwijl het juist zo hard nodig is om het geld te verplaatsen richting duurzaam.’
Liset Meddens, coördinator van Fossielvrij NL


20 februari 2017
Verkiezingen
‘Om de aarde veilig te houden voor onze kinderen, moeten we binnen twintig jaar op 100 procent duurzame energie zitten. De partijen doen daarvoor absoluut niet voldoende.’
Marjan Minnesma, Urgenda


17 februari 2017
Energieagenda
‘Visie zonder uitvoering is hallucinatie’
Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland en deelnemer Transitie Coalitie


16 februari 2017
EU ETS
‘It is shocking that the European Parliament chose to bow to the interests of polluting industries instead of protecting citizens from a catastrophic climate breakdown.’
Wendel Trio, directeur Climate Action Network Europe 


15 februari 2017
Rol bedrijfsleven
‘Waar vroeger de politiek vergezichten gaf, is het nu het bedrijfsleven dat langetermijnvisie biedt. Als je idealen hebt, ga dan nu het bedrijfsleven in.’
David Snellenberg (communicatiebureau Dawn)


14 februari 2017
Rol bedrijfsleven
‘Vooral van het bedrijfsleven wordt de komende decennia gevraagd om de energietransitie en CO2-reductie te bewerkstelligen.’
Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)


13 februari 2017
Energiebelasting
‘Terwijl de prijs van stroom en gas afgelopen jaren juist flink is gedaald, geldt het omgekeerde voor de belastingen. Ondernemers vrezen dat de concurrentiepositie van Nederland schade oploopt door de oplopende kosten.’
Hans Grünfeld (grootverbruikers-vereniging VEMW)


10 februari 2017
Zon op water
‘Zonne-energie op water heeft de belofte in zich om goedkoper te worden dan zonne-energie op land, vanwege efficiëntere projectontwikkeling, hogere kWh-opbrengst en de mogelijkheid om gemiddeld grotere parken aan te leggen dan op land.’
SEAC (Solar Energy Application Centre)


9 februari 2017
‘Kiest u maar’
‘Het is kiezen of delen: óf we doen forse investeringen in de afvang en opslag van CO2, of we accepteren dat vliegreizen, vlees eten en plastic gebruiken niet meer vanzelfsprekend tot onze levensstijl behoort. Want ook al leveren zon en wind alle energie die we nodig hebben, dan nog hebben we met onze huidige westerse levensstijl fossiele brandstoffen nodig.’
Hoogleraar Gert Jan Kramer


8 februari 2017
Schade en leed door gaswinning
‘Er gaat echt heel veel geld heen, laat ik het zo zeggen.Volgens mij doen we dat netjes. Maar ik begrijp heel goed dat mensen daar natuurlijk woest over zijn.’
Minister-president Rutte


7 februari 2017
Klimaatbeweging
‘Wij zijn niet te stoppen, klimaatverandering wel. Wij zijn geen organisatie, maar een hechte groep enthousiaste mensen. Wij willen de klimaatbeweging in Nederland slimmer, groter, hechter en sterker maken.’
De Nederlandse Klimaatbeweging 


6 februari 2017
Aanpassing aan klimaat
‘Aanpassing aan klimaatverandering is even belangrijk als het bedenken van oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Anders zal het risico op natuurrampen, sociale en economische tegenslagen en politieke spanningen toenemen.’
Staatssecretaris Sharon Dijksma


3 februari 2017
Het kan
‘In just one decade, DONG Energy will have gone from being one of the most coal-intensive utilities in Europe to being among the greenest energy companies in Europe.’
Henrik Poulsen, CEO DONG Energy


2 februari 2017
EU en klimaatdoelstellingen
‘Current progress does not mean that the EU can rest on its laurels, because it has set the bar extremely low’
Wendel Trio, Director of Climate Action Network (CAN) Europe


1 februari 2017
EU-klimaatdoelstellingen
The bad news: Ireland, Luxembourg, the Netherlands and the United Kingdom are likely to miss their binding national 2020 targets.
Politico


31 januari 2017
Elektrische auto’s
‘Het enige wat de politiek moet doen is scherpe normen stellen. De markt maakt dan wel uit wat het wordt: groen gas, elektrisch, met waterstof, en wie weet wat voor techniek er nog komt.’
Barbara Visser (VVD-kamerlid)


30 januari 2017
Nuclear power
‘The scale of the energy potential of nuclear fission—and its capacity to reduce the greenhouse gas emissions that cause global warming—make nuclear power a tempting part of the solution to the climate change problem.’
Doomsday Clock


27 januari 2017
Energy transition
‘More than ever, our industry needs to adapt to meet the changing energy needs.’
Bob Dudley, BP group chief executive


26 januari 2017
Financiering energietransitie
‘Het is onze overtuiging dat institutionele kapitaalverschaffers, zoals pensioenfondsen, een belangrijke rol moeten spelen bij de financiering van grootschalige klimaatoplossingen.’
Piet Klop, PGGM


25 januari 2017
Windpark Veenkoloniën
‘Wie zich in het windpark Drentse Monden en Oostermoer verdiept, begrijpt waarom er boze burgers zijn.’
Prof. mr. dr. H.E. Bröring, RUG


24 januari 2017
Trump
‘Take a wait-and-see approach on Donald Trump. The clean energy sector in the U.S. is a business case too powerful to ignore.’
Adnan Z. Amin (IRENA)


23 januari 2017
Duitsland
‘Für die Erreichung der Klimaschutzziele im Stromsektor muss die Erzeugung von Braun- und Stein- kohlekraftwerken bis 2030 um mehr als 50% gegenüber dem Jahr 2014 reduziert werden.’
Umweltbundesamt


20 januari 2017
DONG Energy
‘We have changed from one of the most coal-intensive utilities in Europe to a global leader in renewable energy.’
Hendrik Poulsen, CEO Dong Energy


19 januari 2017
Hitterecord
‘We don’t expect record years every year, but the ongoing long-term warming trend is clear.’
GISS Director Gavin Schmidt


18 januari 2017
Help Groningen nu!
‘De Groningers merken in de praktijk nog veel te weinig van alle plannen en beloftes. Het moet anders, met meer mededogen en vooral sneller.’
Cindy van de Velde, directeur Vereniging Eigen Huis


17 januari 2017
Dreigend stroomtekort België
‘Dit is het bewijs dat het langer openhouden van de kerncentrales onontbeerlijk was.’
Belgische energieminister Marie-Christine Marghem


16 januari 2017
Nederlandse zorgen
‘Door de ligging van de kerncentrale lopen Nederlanders evengoed het risico om getroffen te worden door problemen bij de kerncentrale in Doel.’
Loco-burgemeester Van der Weegen (Bergen op Zoom)


13 januari 2017
Energietransitie
‘De Energietransitie is technisch haalbaar en betaalbaar. Het is een enorm karwei en dat is goed, want veel werk betekent veel banen, opleidingen, innovaties. Het kost ook veel geld, we moeten investeren, maar dat geld is er. En we verdienen het terug.’
Ruud Koornstra, ‘Nationale Energiecommissaris’


12 januari 2017
Zó maak je tegenwoordig beleid
Betrekken van burgers en bedrijven om tot ­gezamenlijke doelen te komen, beginnen met concrete doelgerichte instrumenten, en bijsturen op basis van feitelijke informatie’.
Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken


11 januari 2017
Kolencentrales
‘Wat is er tegen dat Nederland enige tijd enkele betere kolencentrales houdt dan Duitsland, als we deze voor een fors deel voorzien van CCS? Een bijkomend voordeel is dat we ervaring opdoen met CCS.’
Pieter Boot, hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving


10 januari 2017
VS en ‘Parijs’
‘Were the United States to step away from Paris, it would lose its seat at the table to hold other countries to their commitments, demand transparency, and encourage ambition. Regardless of U.S. domestic policies, it would undermine our economic interests to walk away from the opportunity to hold countries representing two-thirds of global emissions—including China, India, Mexico, European Union members, and others—accountable.’
Barack Obama, president van de Verenigde Staten


9 januari 2017
Energietransitie
‘Die Energiewende ist nicht nur eine Sache des Stromsektors – jetzt müssen auch Industrie, Wärme und Verkehr ihre Klimaschutzbeiträge liefern.’
Dr. Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende


6 januari 2017
Gasbevingen
‘De regering gijzelt de Groningers door te treuzelen met de omslag naar verwarming zonder gas. Ieder huis dat van het gas af gaat, maakt het mogelijk om minder gas op te pompen. En minder gas betekent minder bevingen.’
Milieudefensie


5 januari 2017
Affakkelen
De hoeveelheid gas die met het affakkelen verspild wordt komt overeen met het gasverbruik van Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland samen. In een elektriciteitscentrale verstookt zou het heel Afrika van stroom kunnen voorzien.
Wereldbank


4 januari 2017
Aardbevingen Groningen
‘Het gaat niet om Henk Kamp. Het gaat om de serieuze zorgen van de mensen in dat gebied. Die zorgen kroppen zich op en dan kijken ze wie ze erop kunnen aanspreken. Dat ben ik. De een doet dat met woorden, de ander met gebaren. De een wordt boos, de ander probeert het met argumenten.’
Minister Henk Kamp


3 januari 2017
Niet urgent
De energietransitie is geen urgent vraagstuk in de publieke opinie. 41% vindt wel dat overtuigend is aangetoond dat het gebruik van fossiele brandstoffen grote invloed heeft op het klimaat. 19% is het daarmee oneens; 41% is neutraal of weet het niet.
Sociaal en Cultureel Planbureau