Tien politieke jongerenorganisaties komen met gezamenlijk klimaatmanifest

Tien politieke jongerenorganisaties komen met gezamenlijk klimaatmanifest

23 februari 2017Duurzaamheid moet één van de belangrijkste onderdelen worden van het regeerakkoord van de volgende regering. Dat vinden tien politieke jongerenorganisaties, van de VVD tot de SP. Ze presenteerden gisteravond, samen met Jan Terlouw, bij De Wereld Draait Door hun manifest voor een duurzame toekomst. Ze willen dat Nederland koploper wordt in het tegengaan van klimaatverandering.

Uit een bericht van de NOS over het manifest
‘(…) De voorzitters van de tien politieke jongerenorganisaties hebben een manifest opgesteld en ondertekend voor een duurzamer Nederland. Het manifest werd door oud-politicus Jan Terlouw gepresenteerd in De Wereld Draait Door. (…)
Het manifest was een initiatief van Jan Terlouw, die de jongeren bij hem thuis uitnodigde om het samen op te stellen. Vorig jaar kreeg een pleidooi van Jan Terlouw in De Wereld Draait Door voor onderling vertrouwen, met zijn veelbesproken opmerking over touwtjes uit de brievenbussen, veel aandacht. Precies dat soort vertrouwen was volgens de jongeren nodig voor de totstandkoming van het manifest. (…)’

Uit een toelichting van de jongeren op het Manifest
‘(…) Het unieke aan het manifest is dat het zo breedgedragen is: van links tot rechts op het politieke spectrum, alle jongeren zien het grote belang om nu actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Als het aan de jongeren ligt is dit dus het eerste wat op tafel ligt tijdens de onderhandelingen van het regeerakkoord! (…)’

De tekst van het Manifest
‘(…) Ondergetekenden, voorzitters van tien politieke jongerenorganisaties, dringen erop aan dat onderstaande vijf punten worden opgenomen in een na 15 maart 2017 te sluiten regeerakkoord.

 1. Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die er op neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minder dan twee graden Celsius. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.
  .
 2. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal uitgangspunt zijn van het kabinetsbeleid. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd  voor de industrie, wat een voorwaarde is voor succesvolle innovaties op het gebied van duurzame productie.
  .
 3. Het kabinet zal iedere maatregel toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de toekomst.
  .
 4. Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.
  .
 5. Bij het realiseren van bovenstaande maatregelen zal voor het kabinet de menselijke maat norm zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.
  .

Voor een goede respons van de samenleving zijn onderling vertrouwen en vertrouwen tussen samenleving en politiek essentieel.
Deze gezamenlijke verklaring is mogelijk gebleken door het onderlinge vertrouwen en de inzet van onderstaande tien politieke jongerenorganisaties.

CDJA (CDA), Ard Warnink
DWARS (GroenLinks), Noortje Blokhuis
Jonge Democraten (D66), Wouter van Erkel
Jonge Socialisten (PvdA), Lieke Kuiper
JOVD (VVD), Rutger de Ridder
OPPOSITIE (DENK), Enes Yigit
Perspectief (ChristenUnie), Jarin van de Zande
PINK! (PvdD), Sebastiaan Wolswinkel
ROOD (SP), Merel Stoop
SGP-J (SGP), Willem Pos (…)’

Het fragment van de uitzending van DWDD van gisteravond (12’51”)

Bronnen
De Wereld Draait Door, 22 februari 2017: Manifest: Jan Terlouw
NOS, 22 februari 2017: Jonge politici tekenen manifest voor duurzaamheid
DWARS, 22 februari 2017: Tekst Manifest 
Foto: still uit uitzending DWDD

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.