foto: Flux50

Tien Vlaamse proeftuinen voor energie-technologie tegen 2022

Thor Park in Waterschei (Genk).

Vlaanderen en zijn speerpuntcluster Flux50 willen tegen 2022 tien proeftuinen met Vlaamse energie-technologie realiseren. Dat heeft Vlaams minister van werk, werk, economie en innovatie Philippe Muyters (N-VA) maandag officieel aangekondigd.

Volgens Muyters en Flux50-topman Frederik Loeckx zijn dit type innoverende demo-projecten noodzakelijk voor de ontwikkeling van de Vlaamse energie-industrie. “Zonder pilootprojecten dreigen we belangrijke economische kansen te missen. Daarnaast is de versnelde ontwikkeling van de sector nodig om de Vlaamse klimaatdoelstellingen voor 2035 te halen,” klinkt het.

De aankondiging gebeurde op het Green Energy Park in Zellik (Asse). Deze site, vandaag nog een grasveld, zal twee proeftuinen huisvesten. Het eerste, Green Energy Park, wordt een CO2-neutraal microgrid, dat elektriciteit combineert met mobiliteit. De tweede proeftuin in Zellik mikt op de ontwikkeling van medisch-technische infrastructuur voor het ziekenhuis van de toekomst.

Het lokale elektriciteits- en warmtenetwerk Green Energy Park zal desnoods zelfstandig kunnen functioneren, gevoed door onder meer zonnepanelen en windturbines. Het ‘smart grid’ zal instaan voor de energiedistributie naar de 72 bestaande bedrijven van het researchpark in Zellik en als proeftuin ook plaats bieden voor de integratie van nieuwe energiesystemen en elektrische mobiliteit in dit netwerk.

Het is een gezamenlijk project van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Flux50. Een consortium van 35 technologische frontrunners ondersteunt dit initiatief. Ze zullen hun eigen innovatieve technologieën op het Green Energy Park Project tonen. Het UZ Brussel heeft vandaag een energieverbruik vergelijkbaar met dit van ongeveer 7.000 huishoudens. Het wil in 2022, wanneer het 40% groter zal zijn, niet meer energie hoeven aan te kopen dan in 2012. Die ambitie vormde mee de aanzet tot Green Energy Park.

“De tien proeftuinen op CO2-neutrale sites zullen verspreid zijn over de verschillende provincies,” aldus Loeckx. “Zo denken we eraan één te koppelen aan een nieuwe ontwikkeling van een bedrijventerrein, zoals De Staak in Opwijk, aan de research- en opleidingsinfrastructuur van het Thor Park in Genk, tot de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk zoals Nieuwe Dokken in Gent.”

“Momenteel zijn er al zeven proeftuinen in opbouw of wordt hun bouw voorbereid,” zegt Maarten Bijnens, marketing manager bij Flux50. “Het gaat om Thor Park op een vroegere steenkoolsite in Genk, het Living Lab van Think-E in Oud-Heverlee, Microgrid Services for Local Energy Communities in Mechelen, de Staak in Opwijk en De nieuwe Dokken in Gent.” Met vier proeftuinen (Zellik, Opwijk, Oud-Heverlee) is Vlaams-Brabant het best bedeeld.

In Microgrid Services zijn aan de hand van een concreet project slimme microgrid oplossingen bekeken. “Het Winterpakket van de Europese Unie met nieuwe regelgeving, rollen en verantwoordelijkheden vormden hierin een leidraad om maximale commerciële Europese schaalbaarheid te garanderen,” aldus Bijnens.

De insteek voor De Staak is de ontwikkeling van een duurzaam energieconcept voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. “Een haalbaarheidsstudie ging in welke mate er een alternatief voor een aardgasnet kon worden uitgewerkt met gedecentraliseerde warmtepompen die gevoed worden door lokaal opgewekte duurzame elektriciteit als uitgangspunt. Bedrijventerrein De Staak in Opwijk was het vertrekpunt voor deze haalbaarheidsstudie, waarbij de verdere uitrol naar andere bedrijventerreinen in het achterhoofd werd gehouden.”

De studie voor De Nieuwe Dokken’ trachtte alle noodzakelijke technologieën voor een slimme multi-energie wijk in Gent te bestuderen (smart grid, data management, beslissingsalgoritmes…). Ze bracht ook andere specifieke belemmeringen in kaart.

Vlaams karakter?

Flux50 telt vandaag ongeveer 150 leden. Ondanks het veelvuldig gebruik van het adjectief Vlaams en het Vlaams-nationalistische karakter van Muyters’ partij N-VA valt wel op dat de website van Flux50 uitsluitend in het Engels is opgesteld. Temeer daar Flux50 als Vlaamse speerpuntcluster voor energie niet alleen het bedrijfsleven en kennisinstellingen, maar ook de Vlaamse overheid verenigt, die wettelijk verplicht is om in het Nederlands te communiceren.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.