Tientallen organisaties doen beroep op NAM om af te zien van oliewinning in Schoonebeek

Tientallen organisaties doen beroep op NAM om af te zien van oliewinning in Schoonebeek

21 september 2016Tientallen Twentse en landelijke politieke partijen, dorpsraden en natuur- en milieuorganisaties hebben een dringend beroep gedaan op  de NAM om af te zien van de oliewinning in Schoonebeek in verband met de afvoer van het productiewater naar Twente.

Uit een bericht van RTV Oost
‘(…) De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is afgelopen vrijdag weer gestart met de productie van olie in Schoonebeek. Die productie lag anderhalf jaar stil vanwege een lek in een leiding in de grond bij Holtheme. Die leiding wordt gebruikt voor het afvoeren van afvalwater dat vrijkomt bij de olieproductie. Het afvalwater wordt in lege gasvelden in de Twense bodem gepompt. Vorige week donderdag was er nog een debat in de Tweede Kamer over de oliewinning. Kamerleden deden daarbij een beroep op de NAM om te wachten met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. (…)’

Uit de brief aan de NAM
‘(…) Donderdag 15 september 2016 heeft de voltallige Tweede Kamer uitgesproken “het wenselijk te achten dat de NAM wacht met hervatting van de winning tot de oplevering van de evaluaties “. Minister Kamp heeft voorgaande aan het debat schriftelijke oproepen ontvangen van Provincie Overijssel, Twentse gemeentes waaronder Gemeente Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal, Losser en Hardenberg. Met daarin de dringende oproep herstart op te schorten totdat de resultaten van de evaluatie bekend zijn. De inhoud van deze oproepen zijn gebaseerd op de reacties van TU Delft en Deltares op het tussenrapport van RoyalHaskoning DHV. Er blijkt nog veel onvoldoende gedetailleerd onderzocht. Ook heeft de provincie Overijssel op 13 september jl. een bezwaar ingediend tegen het besluit van ingebruikname van de pijpleiding. Uit het tussenrapport is gebleken dat de huidige verwerkingsmethode van injecteren blijkt af te wijken van wat ten tijde van de vergunningverlening (en de in milieueffectrapportage) werd verwacht. Dit betekent dat de lopende vergunning op basis van andere kennis is afgegeven. Voor de ondergetekenden is dit voldoende onderbouwing om de injecties niet te hervatten totdat de resultaten van de evaluatie bekend zijn. Wij, ondergetekenden. verzoeken u, de NAM, met klem dit voldoende reden te laten zijn om te wachten met herstart van de oliewinning met daaruit voortkomend de injecties in Twente. Het voorzorgbeginsel is hier van toepassing, (…)’

NAM: ‘Situatie volkomen veilig’
Uit een ander bericht van RTV Oost
‘(…) “De situatie rondom de injectie van afvalwater in de bodem van de gasvelden in Twente is veilig” (…) Manager Arie van Haringen van de NAM zegt dat al anderhalf jaar wordt gezocht naar alternatieven voor het lozen van afvalwater, maar dat die er nog niet zijn. Tot die tijd is het pompen van afvalwater in de Twentse bodem ‘volstrekt veilig’. (…) “Wij hebben er geen problemen mee op dezelfde manier door te gaan met de oliewinning in Schoonebeek. Dat zijn we verplicht naar onze werknemers.” (…)’

Bronnen
RTV Oost, 19 september 2016: Politieke partijen en belangenorganisaties doen oproep aan NAM
Brief, Oproep aan de NAM
RTV Oost, 19 september 2016: NAM: ‘De situatie rondom afvalwaterinjectie is volstrekt veilig’
Foto: oliepompen in Schoonebeek (still uit reportage RTV Drenthe)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.