Tijdelijke huisvesting voor gedupeerden aardbevingen Groningen

21 juli 2015 – Een Gronings bedrijf biedt tijdelijke woningen aan voor gedupeerden van de aardbevingen in Groningen. De woningen zijn bestemd voor gezinnen die hun huis moeten verlaten voor herstelwerkzaamheden.

Uit een bericht van de Groninger Internet Courant
‘(…) In Groningen moet naar verwachting een groot aantal huizen versterkt worden. Vele gezinnen moeten daarvoor het eigen huis enige tijd verlaten. Het ontbreekt echter aan goede opvangwoningen. In het gebied staan nu ondernemers op die hier een oplossing voor willen bieden. Een van die ondernemers is Pieter Bouwman van Erfgoedbehoud. Samen met zijn echtgenote wil hij grote panden opdelen en verbouwen tot goede, betaalbare woningen. De verwachte bouwopgave in het bevingsgebied is enorm. Nationaal Coördinator Hans Alders wil vanaf januari 2016 honderd woningen per week laten versterken, wat neer komt op ruim vijfduizend huizen per jaar. Een deel van de gezinnen in die huizen hebben tijdelijk elders onderdak nodig, maar zoveel leegstaande huizen zijn er niet.
Ondernemer Pieter Bouwman is van mening dat een deel van de oplossing ligt bij het herbestemmen van grote panden, zoals voormalige gemeentehuizen, bedrijfsgebouwen en scholen. Door deze panden op te delen, te versterken en te verbouwen tot verschillende woningen, wil hij gezinnen tijdelijk onderdak bieden. (…)’

 

Bronnen
Groninger Internet Courant, 16 juli 2015: Gronings bedrijf Erfgoedbehoud: woningen voor mensen die tijdelijk hun huis moeten verlaten wegens herstel aardbevingsschade

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.