Beeft de grond onder de voeten van de gasrotonde?

151102-TNOrapport
TNO
‘Beeft de grond onder de voeten van de gasrotonde?’
oktober 2015, 16 pagina’s

Samenvatting
Position paper van TNO, in samenwerking met Trinomics en The Hague Centre for Strategic Studies.
De afgelopen jaren heeft Nederland sterk ingezet op een rol als ‘draaischijf’ voor aardgas in Noordwest Europa; als het gas in Nederland op is, dan kan Nederland door deze ‘Gasrotondestrategie’ toch blijven verdienen aan aardgas door de aanwezige gaskennis en infrastructuur in te zetten voor de gashandel. Maar de aardbevingen in Groningen, het klimaatbeleid en de angst voor toekomstige afhankelijkheid van Russisch gas maken een herbezinning op de toekomstige rol van gas in Nederland nodig. Versnelde verduurzaming is een voor de hand liggende reactie, maar die heeft ook nadelige consequenties in de vorm van verlies van inkomsten en onzekerheid over toekomstige financiële baten van een op te bouwen hernieuwbare-energie industrie. Deze paper pleit daarom voor een heldere overheidsvisie op de toekomst van gas voor Nederland.

Meer informatie
TNO, 23 oktober 2015: Er is een nieuwe visie nodig op de toekomst van gas
FluxEnergie, 2 november 2015: TNO: ‘Gasrotonde afbouwen en deel Gronings gas in de grond laten’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.