‘Toch blijft Shell een fossiel bedrijf’

‘Toch blijft Shell een fossiel bedrijf’

10 maart 2017Dat Shell bijna al zijn omstreden teerzanden verkoopt, juichen we toch. Maar Shell blijft nog wel een fossiel bedrijf. Aldus reageert Follow This (‘groene aandeelhouders van Shell’) op de verkoop van de Canadese oliezanden.

Uit een persbericht van Follow This
‘(…) “We juichen het toe dat Shell afscheid neemt van één van de vervuilendste manieren van olie winnen,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This tegen Bloomberg, “maar Shell blijft hiermee een fossiel bedrijf. Wij steunen Shell om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas.”

Light-sigaret
Overgaan op aardgas vertraagt de energietransitie en is veel minder schoon dan Shell doet geloven, omdat aardgas zelf een broeikasgas is (20 tot 100 keer zo sterk als CO2). Bij de verbranding van aardgas komt weliswaar minder CO2 vrij dan bij olie en kolen, maar het grootste deel van de geclaimde emissiereductie wordt teniet gedaan door lekkage van aardgas tijdens winning en transport.
“Om global warming te beperken tot maximaal 2 graden (zoals in Parijs is afgesproken) moeten we de emissies niet reduceren met 10, 20 of 30 procent, maar moeten we naar nul. Aardgas is de light-sigaret van de olie-industrie.” (…)’

Follow This is een beweging van groene aandeelhouders Shell, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie door zo veel mogelijk aandeelhouders te scharen achter de resolutie “Shareholders support Shell to take leadership in the energy transition”

‘Milieu is niet de reden’

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Het milieu is niet de reden waarom Shell de oliezanden verkoopt. Door de lage olieprijs is het niet rendabel nieuwe projecten te beginnen. Pas bij een olieprijs van rond de 1000 dollar begint het wat op te leveren. De huidige prijs van onder de 50 dollar is daarom te laag. (…) Het geld dat het concern verdient met de verkoop maakt ook ruimte voor meer investeringen. Niet in groene energie zijn, zo is de verwachting, maar in diepzeewinning van olie en gas. (…)’

Bronnen
Follow This, persbericht, 9 maart 2017: Shell verkoop oliezanden om te switchen naar aardgas “de light-sigaret van de olie-industrie” (geen URL opgegeven)
Bloomberg, 9 maart 2017: Shell Heads for Cleaner Future With Sale of Polluting Oil Sands
Website Follow This
Trouw, 10 maart 2017: 
Shell doet afstand van omstreden teerzanden (via Blendle) 
Foto: Shell. Portretfoto: still uit video BAFT

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.