‘Toch nog proberen het doel voor 2020 te halen’

Teun Bokhoven (NVDE): Toch nog proberen het doel voor 2020 te halen'

10 november 2015 – In een interview met Energie Actueel zegt de voorzitter van de nieuwe koepel NVDE, Teun Bokhoven, dat we ‘met z’n allen’ toch nog moeten proberen 14% duurzame energie in 2020 te halen. En Bokhoven weet zeker dat ’t lukt.

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (opgericht op 26 oktober j.l.) zet zich in voor een volledig duurzame energievoorziening voor 2050. De koepel vertegenwoordigt inmiddels al zo’n 1.000 bedrijven en energiecoöperaties. Daar zitten ook partijen bij met ‘fossiele’ belangen.

Uit het interview van Energie Actueel met Teun Bokhoven 
‘(…) “Wij zetten ons niet af tegen fossiele energie. Ons uitgangspunt is dat het systeem tegen het midden van deze eeuw volledig gebaseerd zal zijn op hernieuwbare energie. Om redenen van beschikbare grondstoffen, geopolitiek en klimaat. Dat houdt dus in dat fossiel uiteindelijk uitfaseert. Die transitie gaat niet vanzelf. Het is ook niet alleen een kwestie van een kolencentrale uitzetten en een windparkje inschakelen. Zo simpel is het niet. Het raakt de hele energieketen, vanaf de infrastructuur tot alle diensten die er omheen zitten. Als vereniging kijken we naar hoe we die overgang van fossiel naar hernieuwbaar kunnen versnellen. (…) Er zijn natuurlijk veel partijen die ook fossiele belangen hebben. Waar het om gaat is dat wie lid wil zijn, wel onze visie moet delen. Dus dat we als vereniging op het transitiepad zoeken naar verstandige stappen om in de komende decennia fossiel te kunnen laten uitfaseren en hernieuwbaar in te voeren. Gelukkig hebben we al leden die er zo in zitten. Gasunie heeft natuurlijk een netwerk dat nu in hoofdzaak aardgas transporteert. Maar dat bedrijf ziet de noodzaak van transitie  en dat er straks andere duurzame bronnen van gas of vormen van warmte door die infrastructuur gaan. Het beseft ook dat dit grote gevolgen zal hebben voor de eigen organisatie en dat je die toekomst maar beter met elkaar vormgeeft, omdat dat je dan tot de beste mogelijk aanpak komt. Hetzelfde geldt voor partijen als Eneco, Nuon en DELTA.” (…)
Alsnog doel 2020 proberen te halen
“Met z’n allen, ook de minister, hebben we gezegd dat de Energieakkoord-doelen heilig zijn. De doorrekeningen geven aan dat 16% duurzaam in 2023 wel staat, maar dat we in 2020 op 12% zitten in plaats van op de afgesproken 14%. Wij gaan er nu met z’n allen alles aan doen om dat doel toch te halen. Met het ministerie praten we over een additioneel pakket maatregelen. Kamp kondigde in de Kamer al een extra stimulering voor kleinschalige warmteopties aan. In de voortgangsrapportage waarmee de borgingscommissie van het Energieakkoord in december komt, zullen we aantonen dat we met dit nieuwe beleid wel op die 14% uitkomen. We zitten nu nog met de nasleep van de investeringen die de afgelopen jaren in kolencentrales zijn gedaan. Maar vanaf 2016 worden de investeringen die voortvloeien uit het Energieakkoord ook echt zichtbaar. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we die 14% gaan halen. Met in 2013 4% duurzaam gaan we dus in tien jaar tijd verviervoudigen. Ik wil er op wijzen dat dat een hoger versnellingstempo is dan ooit in Duitsland is bereikt.” (…)’

 

Bronnen
Energie Actueel, 10 november 2015: Bokhoven (NVDE): ‘Ook voor ons zijn de Energieakkoord doelen heilig’
Foto: Teun Bokhoven (NVDE) (foto Energie Actueel/Energie-Nederland)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.