‘Toekomstscenario’s missen ontwikkeling duurzame energie’

‘Toekomstscenario’s missen ontwikkeling duurzame energie’

3 december 2015 – In een opiniebijdrage in de NRC zetten drie futurologen grote vraagtekens bij de toekomstscenario’s van CPB en PBL. Ze noemen het ‘de toekomst bekijken door een achteruitkijkspiegel’. Ze bekritiseren o.a. de uitgangspunten rond klimaat en energie.

De drie futurologen, drs. Jan Dekkers, prof. dr. Wim de Ridder en drs. Peter van der Wel (allen van de Dutch Future Society), noemen het maken van scenario’s voor het jaar 2050’in feite science fiction’.
Ze gebruiken de uitdrukking ‘de toekomst voorspellen door een achteruitkijkspiegel’ vanwege de aannames van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘De planbureaus baseren zich namelijk op bestaand overheidsbeleid en op voorgenomen maatregelen waarvan de uitvoering vrijwel zeker is. Systeemveranderingen op welk terrein dan ook zijn niet meegenomen. Ook met doorbraakinnovaties in de periode tot 2030 en zelfs tot 2050 houden zij geen rekening.’

De drie futurologen gaan onder andere in op de energievoorziening in de grwraakte scenario’s.

Uit de opiniebijdrage in NRC
‘(…) Wij zien op dit moment verschillende (technologische) ontwikkelingen die tot systeembreuken kunnen leiden. Duurzame energievoorziening via zonnecellen ontwikkelt zich exponentieel. Consumenten kunnen zelf elektriciteit opwekken. Wat betekent het als we niet meer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen? Of neem onze mobiliteit. Een van de scenario’s van een andere publieke denktank, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, voorspelt volledig geautomatiseerd autorijden. Als dat wordt gecombineerd met de opkomende deeleconomie kom je in een scenario terecht waarin de wereld van autorijden en het openbaar vervoer er totaal anders uitziet. (…) Dat alles blijft in de CPB/PBL-scenario’s onbesproken. (…)’

De futurologen noemen de voorspellingen van PBL en CPB ‘uiterst onbetrouwbaar’, omdat ze langetermijnvoorspellingen in een complex systeem zijn.

Bronnen
NRC, 3 december 2015: Wees niet weer Kodak! (via Blendle) (De titel verwijst naar de toekomstvoorspellingen van Kodak, het bedrijf dat de opkomst van de digitale fotografie totaal niet zag aankomen.)
Foto: omslag publicatie Ministerie van EZ, 2008

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.