Beeld: Stichting De Noordzee

Toename windparken in Noordzee vergt begeleidende maatregelen

De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. Dit blijkt uit een rapport van Stichting De Noordzee, met daarin een dringend advies voor uitgebreid onderzoek.

De bouw, het gebruik en, op termijn, de ontmanteling van windturbines op de Noordzee leiden tot fysieke veranderingen. Vogels en vleermuizen kunnen in aanvaring komen met de turbines en hun habitat verliezen. Onder meer zeezoogdieren, vissen en vislarven worden ernstig gehinderd tijdens de bouw, door het geluid dat vrijkomt bij het heien. Maatregelen zijn noodzakelijk om het effect op bruinvissen binnen aanvaardbare grenzen te houden . Het zou kunnen dat het Nederlandse deel van de Noordzee in 2050 voor 20% uit windparken bestaat. De enorme schaal waarop windparken worden ontwikkeld, zorgt er voor dat de ecologische gevolgen op langere termijn moeilijk te voorspellen zijn.

Terugkeer van natuur

Naast risico’s bieden de nieuwe windparken ook kansen. Doordat het is verboden om over de bodem te vissen na de bouw, is er ruimte voor de ontwikkeling van de zeebodem en -fauna. Op het harde substraat van de turbines kunnen zich allerlei soorten vestigen. Door natuurherstel in de windparken te stimuleren, kunnen in de Noordzee bijvoorbeeld oesterriffen ontstaan die eerder op grote schaal zijn verdwenen.

“Het Nederlandse deel van de Noordzee zal door de groei van windparken op zee een steeds grotere rol spelen in onze energievoorziening,” aldus directeur Floris van Hest. “Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan, maar kan ook flinke risico’s voor de Noordzeenatuur met zich meebrengen. Gelukkig zijn er tegelijkertijd juist mooie kansen de energietransitie ten goede van de Noordzeenatuur te laten komen.”

Er zijn echter nog veel vragen te beantwoorden voor de herinrichting van de Noordzee. Sommige hebben betrekking op de langetermijneffecten van grootschalige windparken, zoals effecten op windpatronen en zeestromingen. Andere kwesties zijn veel acuter en gaan over de bescherming van soorten die nu al onder druk staan.

Integraal beleid is volgens het rapport noodzakelijk om deze snelle ontwikkelingen op de Noordzee in goede banen te leiden. Daarvoor moeten tijd en middelen geïnvesteerd worden in kennis en onderzoek, concluderen de onderzoekers. Een slotzin die zowat de standaard is in onderzoeksrapporten.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.