Tot eenderde van onze energie uit de zon te halen

3 juli 2015 – Holland Solar,de brancheorganisatie voor de zonne-energieindustrie, heeft becijferd dat Nederland tot 30% van z’n energiebehoefte uit de zon kan halen.

Persbericht Holland Solar
Schermafdruk 2015-07-03 08.54.23Zonne-energie kan in tientallen procenten bijdragen aan de energie voorziening van Nederland in 2050.
Er is veel ruimte voor zonne-energie in Nederland, stelt Holland Solar in haar rapport “Ruimte voor zonne-energie 2020-2050”. De zon kan Nederland aan 100–300 PJ warmte helpen en 200-400 PJ elektriciteit. Ter vergelijking: Nederland kent jaarlijks een finaal energiegebruik van ongeveer 2150 PJ. Particulieren, bedrijfsleven en financiële wereld wil graag investeren in zonne-energie. De overheid kan met relatief weinig moeite deze interesse inzetten voor versnelling van de energietransitie.
Zonnewarmte technieken kunnen op korte termijn versneld toegepast worden bij huishoudens, recreatie & sport & wellness en de agrarische sector. Voor de langere termijn is er veel potentie voor zonnewarmte in de industrie, o.a. in de foodsector en het invoeden in warmtenetten vanuit zonnecollectorvelden.

Zonnestroom technieken kunnen op korte termijn vooral groeien bij de grondgebonden woningen in particulier bezit. Daarnaast is er een groot potentieel bij utiliteit (scholen en ander maatschappelijk vastgoed) en agrarische sector. Er wordt voorts een groot potentieel gezien in combinatie parkeerruimte en elektrisch vervoer, alsook toepassingen op civiele werken.

De ruimte kan nu en in de toekomst beter benut worden door aantal zaken waar te maken:

 • Het mogelijk maken van het gebruik van ruimte op en rond civiele werken.
 • Het inzetten van parkeergarages en -terreinen voor zonnestroom, in combinatie met elektrisch vervoer door gemeentes.
 • Het voorzien van al het maatschappelijk vastgoed van zonne-energietoepassingen.
 • Ruimte voor installaties en opslag, dak-doorvoeren, en ruimte op daken zeker stellen in bouwregelgeving.
 • Het recht van schaduwvrijheid voor eigenaren van zonne-energie systemen veilig stellen.
 • Voorzien in betere data over energiegebruik en –opwekking per techniek, per sector en per regio.

Met relatief weinig moeite vanuit de overheid kan er een grote groei verwezenlijkt worden in verschillende sectoren Dit zijn o.a. maatschappelijk vastgoed, MKB, agrariërs, food industrie, wellness en woningcorporaties. Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • De onzekerheid over financiële rendementen moet worden opgelost. Financieringskansen worden snel hoger door meer zekerheid over rendement. Behoud van salderen met een fluwelen overgang naar nieuwe regeling na 2020 of later, het verhogen van SDE+ budget en betere garantstellingen voor projecten verhoogt slagingskans van projecten.
 • Er is blijvende aandacht nodig voor mogelijkheden voor particulieren en MKB zonder eigen dak. De postcoderoosregeling vraagt verbetering of andere oplossingen moeten op korte termijn ontwikkeld worden.
 • Het mogelijk maken voor woningcorporaties om huurtellingsystematiek aan te passen aan alle type energieopwekking, dus ook zonnepanelen.
 • Het verbeteren van opties voor zonnewarmte; zoals een aanpassing van de energiebelasting op gas; het verbeteren van zonnewarmte in SDE+ door een hoger totaalbudget en verbeteren rekensystematiek. Zonnewarmte systemen tot 100 m2 kennen geen enkele stimulering, dit zou moeten veranderen. Voor zeer grote systemen zou invoeding in warmtenetten mogelijk gemaakt moeten worden.
 • De implementatie van energieprestatielabels en de handhaving van energieprestaties van gebouwen.
 • Het faciliteren van het clusteren van projecten, bijvoorbeeld bij maatschappelijk vastgoed, om beter kapitaal te kunnen aantrekken.

Bronnen
Holland Solar, 2 juli 2015: Nog volop groeimogelijkheden voor zonne-energie
Rapport: Ruimte voor zonne-energie 2020-2050 (pdf, 48 pag, 2 MB)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.