‘Transitiewet nodig om samenleving ook snel gasvrij te maken’

‘Transitiewet nodig om samenleving ook snel gasvrij te maken’

1 september 2016‘Als we daadwerkelijk het klimaatprobleem willen aanpakken moeten we naar een gasvrije economie. Dat betekent praktisch dat we in de komende 15-20 jaar de (zware, energie-intensieve) industrie en gebouwde omgeving aardgasvrij moeten maken.’ Aldus Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde in het FD. ‘Daarvoor hebben we een transitiewet nodig.’

Prof. dr. ir. Jan Rotmans reageert op de opiniepagina van het FD op de stelling van Gertjan Lankhorst, CEO van GasTerra, die wees op de mogelijkheden van gas als transitiebrandstof.

Gas is niet de oplossing
Jan Rotmans in zijn reactie:

‘(…) Gas is niet de oplossing voor het aanpakken van het klimaatprobleem, integendeel, gas is en blijft een fossiele brandstof die in hoge mate bijdraagt aan klimaatverandering. (…) Als we daadwerkelijk het klimaatprobleem willen aanpakken moeten we naar een gasvrije economie. Dat betekent praktisch dat we in de komende 15-20 jaar de (zware, energie-intensieve) industrie en gebouwde omgeving aardgasvrij moeten maken. Dat is een formidabele opgave, wellicht vergelijkbaar met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het aardgasvrij maken van alle bestaande woningen en gebouwen heeft topprioriteit. Nieuwbouw zou sowieso verplicht aardgasvrij moeten worden, maar 50% van ons gas gaat naar bestaande huizen en gebouwen.

Woningen gasvrij maken: hét Deltaproject
Technisch kunnen we bestaande woningen al transformeren tot energieneutraal door ze los te koppelen van de gasinfrastructuur en te voorzien van een isolatieschil, warmtepompen en zonnepanelen. (…) We zijn al vijf jaar bezig met het gasvrij maken van bestaande woningen, en we hebben er nog geen 1000 gerealiseerd. Willen we de circa 7 mln huizen en gebouwen in Nederland in 20 jaar gasvrij maken, dan moet het tempo dus fors omhoog. Het levert bovendien 20 jaar lang werkgelegenheid (minstens 150.000 banen per jaar) en innovatie op. Dit zou hét Deltaproject van Nederland moeten worden: het hangt op politieke wil en leiderschap.

Compleet ander productieproces zware industrie
Dat geldt evenzeer voor het gasvrij maken van de energie-intensieve industrie (die verbruikt 35% van ons gas). Dat betekent naast energiebesparing vooral een compleet ander productieproces in de zware industrie. Niet langer gebaseerd op koolstof, maar op biomassa (tweede en derde generatie). De industrie moet niet langer aardgas verbranden maar groene grondstoffen gebruiken en van olieraffinage naar bioraffinage. We zijn al 10 jaar bezig met de bio-economie (‘biobased economy’), maar na een veelbelovend begin is dat vrijwel stilgevallen en wordt er nauwelijks meer in geïnvesteerd. Ook hier ligt een belangrijke taak voor de overheid: zo zijn er 69 wetten en regels die een belemmering vormen voor de bio-economie.

Transitiewet
Er zou een transitiewet moeten komen, die deze belemmerende wetten en regels tijdelijk aan de kant zet en vervangt door regels die de transitie naar een bio-economie daadwerkelijk bevorderen. Ook hierbij is veel meer snelheid en daadkracht geboden om een doorbraak te realiseren naar een gasvrije economie. (…)’

Bronnen
FD, 31 augustus 2016: Te laat om nog vol in te zetten op gebruik van gas (Registratie)
Zie ook
FluxEnergie, 23 augustus 2016: Lankhorst: ‘Het is te vroeg om gas af te schrijven’
Foto: www.janrotmans.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.