Trouw: ‘Een voor Nederland treurig stemmend overzicht’

31 maart 2016 – (Update 1) – Het dagblad Trouw noemt de EU-ranglijst duurzame energie ‘een voor Nederland treurig stemmend overzicht’. Desondanks blijft minister Kamp optimistisch en acht het doel voor 2020 nog steeds haalbaar.

Uit het bericht van Trouw
‘(…) Dat Nederland onderaan de Europese lijst bungelt, is al jaren het geval. Het CBS heeft nu in kaart gebracht wat landen nog voor elkaar moeten boksen om aan de afspraken te voldoen die in 2009 in Brussel zijn gemaakt. Nederland staat voor de moeilijke opdracht om in 2020 een aandeel van 14 procent duurzame energie te hebben. Nog 8,5 procent te gaan dus. Alleen Frankrijk heeft een nog grotere uitdaging: het aandeel hernieuwbare energie vergroten van 14,3 naar 23 procent in 2020. (…)
Nederland leunt voor een groot deel op windmolens. Maar de uitvoering van het energieakkoord verloopt stroef. Uit de in eind 2015 verschenen Nationale Energieverkenning blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie dreigt te blijven steken op hooguit 12 procent in 2020. Vooral de realisatie van windmolens op land stagneert. Eerder deze maand meldde minister Henk Kamp (VVD, economische zaken) dat acht van de twaalf provincies achter op schema lopen met de bouw van de turbines.
Kamp blijft optimistisch over het energieakkoord en acht het doel voor 2020 haalbaar. In oktober verschijnt de evaluatie en komt de minister zonodig met extra maatregelen. Dan moet ook blijken of het kabinet gehoor geeft aan de roep vanuit de Kamer om de kolencentrales vervroegd te sluiten. (…)’

Z24: ‘Kamp zit klem’
Uit een bericht van Z24
‘(…) Minister Kamp van Economische Zaken gaf in februari al aan dat hij min of meer klem zit. De Tweede Kamer wil kolencentrales sluiten, maar wil eerst een concreet plan van de minister, voordat de subsidiekraan voor de bijstook van biomassa als houtsnippers open kan. Voor deze bijstook is de komende jaren zeker 3 miljard euro beschikbaar. Eerder zei Kamp dat de bijstook van biomassa hard nodig is om de afspraken uit het energieakkoord te halen.

Kamp gaf aan dat het een hele klus wordt om de vele wensen en al gemaakte afspraken op elkaar af te stemmen. Zo moet het kabinet ook nog een antwoord vinden op het klimaatvonnis waarin de rechter bepaalde dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met 25 procent moet zijn verminderd vergeleken met 1990.

Nieuwe windmolens
Uit een bericht van de Groene Courant
‘(…) Wat ook meespeelt is dat Nederland relatief nog maar weinig steun geeft aan exploitanten van windmolens en zonnepanelen. Onlangs zijn al nieuwe windparken online gekomen die naar verwachting het aandeel duurzaam gaan verhogen. Verder komen er de komende jaren nog honderden nieuwe windmolens bij waarmee een fors deel van de doelstelling gehaald gaat worden. (…)’

Greenpeace: ‘Er gloort hoop’
Uit een bericht van RTL
‘(…) “Helaas is het geen verrassing dat Nederland nog steeds onderaan bungelt als het gaat om duurzame energie in Europa”, stelt Greenpeace. “Desalniettemin gloort er hoop en lijkt Nederland aan een inhaalrace begonnen te zijn. Zo worden er de komende tijd enorm veel windmolens op zee bijgebouwd. Als meer provincies en gemeenten er ook bij wind op land de schouders onder zetten, kunnen we om te beginnen aanhaken bij de middenmoot.” (…)’

Bronnen
Trouw, 31 maart 2016: Nederland voorlaatste op EU-lijst duurzame energie
Z24, 31 maart 2016: Nederland loopt enorm achter met schone energie op de rest van Europa
De Groene Courant, 31 maart 2016: Alleen Frankrijk verder verwijderd van doelstelling hernieuwbare energie
RTL, 31 maart 2016: Nederland niet alleen grijs, ook nog langzaamste met verduurzaming

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.