Trouw neemt vandaag al afscheid van minister Kamp

8 februari 2016 Onder de kop ‘Einde politieke loopbaan’ neemt het dagblad Trouw vandaag al min of meer afscheid van minister Kamp. In het afscheidsportret heet Kamp ‘rechtlijnig, star en betrouwbaar’.

Trouw schildert de zeer gevarieerde politieke loopbaan van Kamp in de politiek (‘VVD-prominent Kamp (63) zal om veel redenen de boeken ingaan, niet in de laatste plaats om zijn veelzijdigheid’).
Over zijn huidige functie:
‘(…) In die laatste ministersrol weet Kamp een historisch energieakkoord te sluiten tussen overheid, werkgevers, werknemers en natuurorganisaties. 14 procent duurzame energie in 2020 staat nu zwart op wit, en 16 procent in 2023. Die afspraak maakt dat Kamp meer aan duurzame energie doet dan al zijn voorgangers samen. Een afspraak bovendien waar de VVD’er voor staat. Protest tegen windmolens of niet, hij zorgt dat ze er komen. Afspraak is afspraak, dat is zijn hele carrière al zijn adagium. (…)’
Trouw memoreert de vele lastige dossiers: schaliegasboringen, boringen op het Wad, kolencentrales, klimaatzaak Urgenda, aardbevingen Groningen.
‘(…) Tijdens zijn politieke carrière is Kamp te boek komen te staan als rechtlijnig en star, maar collega’s zien hem ook als eerlijk, helder en betrouwbaar. (…)’

 

Bronnen
Trouw, 8 februari 2016: Einde politieke loopbaan. Rechtlijnig, star en betrouwbaar (via Blendle)

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.