Trump, Clinton en Sanders over energiebeleid

30 mei 2016- Na de bar en boze berichten over de plannen van Donald Trump met het klimaatakkoord van Parijs, heeft de site Verkiezingen VS de energieopvattingen van Trump, Clinton en Sanders op een rij gezet.

Uit het bericht van VerkiezingenVS.com
‘(…) Donald Trump
Trump bracht zijn plannen (…) uit in North Dakota. Deze staat produceert veel fossiele brandstoffen en Trump had goed nieuws voor hen: Als het aan hem ligt, worden de boringen naar fossiele brandstoffen opgevoerd.
Daarnaast wijst hij de doelstellingen van het Parijsakkoord ( bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan) af. Hij beargumenteerde dit plan zo: ‘’Dit verdrag geeft buitenlandse bureaucraten de controle over hoeveel energie we gebruiken in ons land, no way.’’
Trump ziet vooral het idee zitten om Amerika energieonafhankelijk van de rest van de wereld te maken. Hierdoor voorziet hij ook een terugkeer van de kolenindustrie. Hij zei letterlijk: ‘’We gaan de kolenindustrie weer terugbrengen, red de kolenindustrie! Ik houd van die mensen.’’
Deze standpunten maken duidelijk dat Trump geen rekening houdt met klimaatverandering. Hij heeft deze verandering ook ontkend. Hij zet in op fossiele energie en droomt ervan om Amerika energieonafhankelijk te maken.

Hillary Clinton
Clinton is echter een andere mening toegedaan. Zij ziet klimaatverandering als een urgente bedreiging. Ze wil grote stappen zetten om de koolstofuitstoot te verminderen. Bovendien wil ze van Amerika het land met de schoonste energie maken.
Ook maakt ze duidelijk dat er nu ingegrepen moet worden: ‘’ 2015 was het warmste jaar ooit gemeten. En 15 van de laatste 16 warme jaren vonden plaats sinds 2001. Amerikanen zien nu de gevolgen met eigen ogen. De droogte in Californië en de overstromende straten van Miami en Annapolis. Daarom moeten we inzetten op schone energie.’’
Dat zijn ambitieuze woorden, en die wil Clinton onder andere met de volgende plannen waar gaan maken:

  • Er wordt 60 miljard gereserveerd om staten, steden en boerengebieden de middelen te geven om schone energie te ontwikkelen.
  • Op publieke grond, waar nu fossiele brandstoffen worden gewonnen, moet schone energie gewonnen worden .Bijvoorbeeld door windenergie in Wyoming en zonne-energie in Nevada.
  • Het beëindigen van subsidies voor olie en-gasbedrijven. Vervolgens deze subsidies omzetten in investeringen in groene energie.

Bernie Sanders
Sanders is zeer duidelijk. Volgens hem is klimaatverandering de grootste bedreiging op de aarde. Daarom stemt hij zijn energiebeleid af op klimaatverandering.  De plannen sluiten aardig aan bij Clinton’s standpunten, al is Sanders wel iets rigoureuzer dan Clinton.
Het is zijn doelstelling om de koolstofuitstoot in 2030 met 40 procent te laten afnemen. Dit moet gebeuren door een belasting te heffen op de koolstofuitstoot.  Daarnaast moeten de subsidies op fossiele brandstoffen afgeschaft worden. Dat bespaarde geld kan dan weer geïnvesteerd worden in duurzame energie zoals zonne-energie.
Sanders wil ook naar een energiesysteem zonder nucleaire energie. Om dit te doen wil hij 10 miljoen banen creëren om deze transitie te realiseren. Ter vervanging van de nucleaire energie wil Sanders energie opwekken door bijvoorbeeld verhitting en elektriciteit.
Tegelijkertijd weet Sanders dat sommige plannen ongunstig zijn voor werklui in de fossiele brandstoffen. Daarom wil hij dat de vervuilers  betalen voor de mensen die door zijn maatregelen misschien hun baan kwijtraken.
Sanders komt dus met een streng energieplan op de proppen. Hij heeft radicale plannen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Hij zet volledig in op duurzame energie, en probeert fossiele brandstoffen de das om te doen. (…)’

Bronnen
Verkiezingen VS, 27 mei 2016: Wat vinden de kandidaten over energie?
Zie ook
FluxEnergie, 27 mei 2016: Trump president? Dan gaat klimaatverdrag de prullenbak in

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.