‘Trump kan energietransitie beschadigen, maar niet stoppen’

‘Trump kan energietransitie beschadigen, maar niet stoppen’

16 november 2016 – Er zijn veel zorgen over wat Trump kan aanrichten aan het klimaat. Maar er zijn ook positievere geluiden. Zo gelooft Rob de Wijk niet dat Trump de energietransitie kan stoppen. En Stientje van Veldhoven vermoedt dat de zakenman in Trump zal inzien dat de strijd tegen klimaatverandering ook kansen biedt. 

Volgens Rob de Wijk – directeur van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en professor Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden – kan Trump de energietransitie helemaal niet stoppen.

Uit het bericht op Energiepodium
‘(…) Neem het klimaatakkoord van Parijs. Opzeggen leidt tot nationale en internationale protesten. Hij komt op ramkoers met China te liggen dat met Amerika de cruciale factor achter het akkoord was. De vraag is of dit akkoord belangrijk genoeg is om ruzie met China te maken. Bovendien zijn er bewegingen dat in Amerika steden, staten en bedrijven hun verantwoordelijkheid aan het nemen zijn. Neem Californië waar gouverneur Schwarzenegger al in 2006 een baanbrekende wet tekende die bepaalde dat binnen 13 jaar de hoeveelheid broeikasgassen met 25 procent moet worden gereduceerd. En zo zijn er talloze voorbeelden.
Ook bedrijven raken steeds meer overtuigd van het feit dat het zo niet verder kan. Onlangs schreven Nederlandse bedrijven als Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam, Siemens, Shell en Van Oord in een brief aan het kabinet “ervoor te pleiten vaart te maken met de energietransitie”. Deze beweging is ook in Amerika zichtbaar. Bedrijven zien in dat in de energietransitie hun nieuwe verdienmodel zit.
Het is daarom zeer de vraag of Trump deze beweging kan stoppen. Ik denk van niet. Wat Trump doet is een achterhoedegevecht dat schade aan de energietransitie kan opleveren, maar deze niet kan stoppen. (…)’

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66, stelt voor dat zakenman Trump even goed naar China kijkt, waar men de economische kansen ziet van de strijdt tegen klimaatverandering.

Uit een bericht van BNR
‘(…) “Ik denk dat het Chinese voorbeeld eigenlijk een heel hoopvol voorbeeld is. Het geeft namelijk aan dat afspraken kunnen werken en dat wij daar iets aan kunnen doen en dat het helemaal niet ten koste hoeft te gaan van economische groei.”
Het is dus geen kwestie van óf economie óf klimaat, zegt Van Veldhoven. En dat zal uiteindelijk ook Trump moeten overtuigen. “Wij verwachten dat hij zijn afspraken nakomt. Dat is ook in het eigen belang van Amerika. Denk maar aan de grote tornado’s, wat er is gebeurd in Orlando en de orkanen waar ook het midden van Amerika last van heeft. Klimaatverandering zal niet aan Amerika voorbijgaan en het biedt ook heel veel kansen, wat mij betreft.” (…)’

Bronnen
Energiepodium, 14 november 2016: Opzeggen klimaatakkoord zet Trump op ramkoers met China
BNR, 14 november 2016: ‘China laat zien dat succesvol CO2-beleid kán’ 

Foto: Rob de Wijk (HCSS) en Stientje van Veldhoven (D66 Eindhoven)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.