Het Delft Plan

150324-HetDelftPlan
TU Delft
‘Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa’
24 maart 2015, 23 pagina’s

Samenvatting
24 maart 2015 – Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral – hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa. Met dit plan wil de TU Delft een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten.

Het Delft Plan geeft richting en perspectief aan beleid, marktpartijen, wetenschap en andere betrokkenen, gericht op no-regret stappen. Voor de TU Delft is het een koers om de wetenschappelijke sterktes verder uit bouwen. Conversie, opslag, handel en transport zijn daarbij sleutelbegrippen.

Meer informatie
Rapport TU Delft, 24 maart 2015: ‘Het Delft Plan’ (pdf, 23 pagina’s
TU Delft, 24 maart 2015: Nederland kan regierol nemen in Europese energiemarkt

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.