foto TU Delft

TU Delft laadt elektrische auto rechtstreeks op uit zonnepanelen

Gautham Ram Chandra Mouli (TUD), Jos Schijffelen (PRE), Menno Kardolus (PRE), Pavol Bauer (TUD)

Onderzoeker Gautham Ram Chandra Mouli ontwikkelde een systeem om elektrische auto’s direct en snel zijn op te laden met zonnestroom. Hij doctoreerde hierover aan de TU Delft.

Elektrische voertuigen zijn alleen écht duurzaam als de elektriciteit om ze op te laden uit duurzame bonnen komt en niet uit fossiele brandstoffen. Daarom kijken bedrijven en onderzoekers naar het opladen van elektrische voertuigen met zonnepanelen. Op basis van het promotie-onderzoek van Chandra Mouli heeft de TU Delft samen met de bedrijven Power Research Electronics en Last Mile Solutions een snellader ontwikkeld waarmee auto’s direct kunnen worden opgeladen met stroom uit zonnepanelen. Het project is gefinancierd door TKI Urban Energy.

Gelijkstroom

Zonnepanelen (PV) wekken gelijkstroom (DC) op. Normaal moet deze gelijkstroom eerst worden omgezet in wisselstroom (AC), voordat je een elektrische auto kan gaan opladen. “Momenteel gebruiken oplaadstations het 50Hz-wisselspanningsnetwerk om vermogen uit te wisselen tussen de zonnepanelen en het voertuig,” legt Chandra Mouli uit. “Dit is echter efficiënt noch kosteneffectief, om twee redenen. Ten eerste leidt het omzetten naar wisselspanning tot onnodige omzettingsstappen en verliezen. Ten tweede zijn er twee aparte DC-AC-omvormers nodig, één voor het voertuig en één voor de zonnepanelen, waardoor de kosten en het formaat toenemen.”

Geen tussenstap nodig

“Een meer voor de hand liggende oplossing is dan ook om één omvormer te gebruiken, die het voertuig vanaf de panelen via een DC-link kan opladen en tevens een verbinding met het AC-stroomnet heeft. In dit onderzoek is daarom een 10kW-omvormer met een interne DC-link en drie terminals ontworpen, die het voertuig zowel vanuit de zonnepanelen als uit het stroomnet kan laden.”

Deze lader heeft het stroomnet niet nodig als tussenstap. “Bovendien werkt het systeem twee kanten op: niet alleen kan je je elektrische auto opladen met zonnestroom, maar de energie uit de (opgeladen) batterij van de auto kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om je huis van elektriciteit te voorzien. Daarnaast blijft het ook mogelijk om elektriciteit terug te leveren aan het stroomnet, maar dat moet dan nog wel na omzetting naar wisselstroom.”

De ontwikkelde omvormer is toegepast in een PV-laadstation, inclusief slimme laadalgoritmen. Het laden van het voertuig met zonne-energie resulteerde in een zero-CO2-emissie, lagere brandstofkosten, belastingvoordeel en minder afhankelijkheid van de Nederlandse PV-terugleververgoeding.

Uitbreiden

Het systeem is in principe uit te breiden door meerdere laders en zonnepanelen te koppelen. Bedrijventerreinen en woonwijken zouden hiermee volgens de TU Delft in de toekomst op een nieuwe manier van stroom kunnen worden voorzien, voor een deel los van het stroomnet. Het bedrijf Power Research Electronics heeft inmiddels een aantal snelladers van dit type geproduceerd.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.