Turkenburg: ‘Geen tweede kerncentrale in Nederland. Te duur.’

‘Nucleaire sloopindustrie is een illusie’

3 oktober 2016Los van de discussies vóór of tegen, prof. dr. Wim Turkenburg weet zeker dat Nederland geen tweede kerncentrale krijgt. Hij heeft het met de Universiteit van Utrecht onderzocht. ‘Te duur.’

Turkenburg, zelf gespecialiseerd in kernenergie, concludeert dat in een column in KernVisie Magazine. Hij gaat in op de vraag of kernenergie nodig is voor een betaalbare energievoorziening.

160525-Turkenburg
Prof. dr. W. Turkenburg: ‘Een tweede kerncentrale zit er voor Nederland niet in’

Uit de column van Turkenburg
‘(…) We hebben dit het afgelopen jaar onderzocht bij de Universiteit Utrecht. Met een rekenmodel is voor West-Europa de elektriciteitsvoorziening in het jaar 2050 uurlijks gesimuleerd, aannemende dat deze net zo betrouwbaar moet zijn als het huidige systeem maar 97 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Ook namen we aan dat de elektriciteit voor veertig procent, zestig procent dan wel tachtig procent uit hernieuwbare bronnen (met name zon en wind) wordt betrokken. Een aanname daarbij was dat nieuwbouw van kerncentrales in West-Europa ongeveer 4.800 euro per kW gaat kosten.
De resultaten waren verrassend. Een van de bevindingen is dat kerncentrales veel te duur zijn, mede omdat ze in 2050 – door de bouw van veel zon-PV en windvermogen – een aanzienlijk lagere bedrijfstijd zullen kennen dan thans gerekend in vollast-uren per jaar. Alternatieve opties, zoals het bouwen van gasgestookt vermogen gecombineerd met CCS, zijn dan veel aantrekkelijker. Zonder overheidssteun is nieuwbouw van kerncentrales in West-Europa dus niet mogelijk.

Voor Nederland is de conclusie dat een tweede kerncentrale in Borssele er niet in zit, tenzij nieuwbouw veel goedkoper wordt. Als de reactor dan ook nog inherent veilig moet zijn, vergt dit een heel ander ontwerp dan thans op de markt te koop is. (…)’

Bronnen
KernVisie, septembernummer 2016: ‘Klimaatverandering en kerncentrales‘ (pdf, zie pag. 17)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar. Foto Turkenburg: Paul Ridderhof

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.