Tweede Kamer: Belgische kerncentrale Tihange moet sluiten

24 mei 2017correctieDe Tweede Kamer wil dat de regering België dringend vraagt de kerncentrale Tihange om veiligheidsredenen te sluiten. Duitsland en Luxemburg deden dat al.

De tekst van de motie die de Kamer dinsdag aannam:
‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belgische kerncentrale in Tihange frequent moet worden stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen;

overwegende dat bij de bouw van de kerncentrale in Tihange voorzien was in een fasegewijze sluiting van de verschillende onderdelen, waarbij sluiting zou plaatsvinden in de periode van 2005 tot 2015;

overwegende dat de oudste onderdelen van de kerncentrale al ruim elf jaar geleden hadden moeten worden gesloten;

constaterende dat de directeur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in brieven d.d. 1 juli 2016 en 1 september 2016 zware kritiek uit op het veiligheidsbeleid in de kerncentrale van Tihange en dat de directeur deze kritiek in november 2016 heeft bevestigd voor diverse Waalse en Vlaamse media;

overwegende dat bij een kernramp in Tihange Nederland, Duitsland en Luxemburg zwaar worden getroffen;

overwegende dat Duitsland en Luxemburg de Belgische regering verzocht hebben om de kernreactoren in Tihange om veiligheidsredenen te sluiten;

verzoekt de Nederlandse regering, om zich aan te sluiten bij Duitsland en Luxemburg en de Belgische regering dringend te verzoeken de kerncen-trale in Tihange te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag. (…)’

De motie was ingediend door de Partij voor de Dieren, PvdA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie.

Tihange 1 en 2 weer in bedrijf
Juist afgelopen weekeinde is de oudste kernreactor van België, Tihange 1, weer in bedrijf genomen nadat deze wegens problemen acht maanden buiten bedrijf was geweest. En de kernreactor Tihange 2 is gisteren na onderhoudswerkzaamheden weer opgestart.

Nederlandse toezichthouder kijkt al mee
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Minister Schultz zei vorige week in de Kamer dat er ondanks de onrust over incidenten nu geen reden is om tot sluiting over te gaan. Ze benadrukte dat Belgische en internationale instanties de veiligheid controleren en dat ook de Nederlandse toezichthouder meekijkt. En Schultz zit er naar eigen zeggen zelf ook bovenop.
Maar de Kamer is daardoor niet overtuigd. De motie werd gesteund door een kleine meerderheid van D66, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en SGP. (…)’

Volgende maand grote demonstratie tegen Tihange
Op 25 juni (dus niet op 24 juni!) is er een grote demonstratie van Belgische, Duitse en Nederlandse milieuorganisaties die ook de sluiting van Tihange eisen. Wanneer het lukt krijgt de demonstratie de vorm van een lange menselijke ketting (van 45.000 mensen) tussen Aken, Maastricht, Luik en Tihange.

Bronnen
Tweede Kamer, 16 en 23 mei 2017: Motie van het lid Wassenberg c.s. over de Belgische regering verzoeken om de kerncentrale in Tihange te sluiten
NOS, 23 mei 2017: Kamer: centrale in Tihange moet dicht

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.