Tweede Kamer: ‘Onderzoek of er snel nóg een windpark op zee bij kan’

15 februari 2017 –  De Tweede Kamer wil dat minister Kamp zo snel mogelijk laat onderzoeken of er nog voor 2023 een extra windpark op zee gebouwd kan worden. De Kamer negeerde daarmee de mededeling van minister Kamp dat het niet sneller kan.

De motie die de Tweede Kamer gisteren aannam, sloot aan bij het voorstel van Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, om door te bouwen op het succes van wind op zee en nog voor 2030 bij ‘IJmuiden Ver’ met een extra windpark te komen.

De tekst van de motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks):
‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de borgingscommissie van het energieakkoord tijdens de voortgangsrapportage 2016 de regering verzocht om onderzoek te doen naar een extra windpark op zee voor 2023;
overwegende dat wind op zee enorm in kostprijs is gedaald en tot de speerpunten van het Nederlandse energiebeleid zou moeten horen;
verzoekt de regering om zo snel mogelijk een onderzoek te laten uitvoeren naar de vraag of een extra windpark op zee voor 2023, bijvoorbeeld IJmuiden Ver, mogelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. (…)’

Bij de discussie over de motie zei minister Kamp vorige week al te betwijfelen of ‘meer en sneller’ haalbaar is. Kamp: ‘Niets van wat ik nu doe, kan sneller. Ik kan de windparken niet nog sneller realiseren dan ik nu doe. We zitten echt op het hoogste niveau.’ Hij vond ook dat hij ‘materieel’ al tegemoetkomt aan de wens uit de motie: ‘In een periode van vijf jaar wordt er ieder jaar een windpark getenderd. Die windparken worden achter elkaar aangelegd. In 2023 draaien ze allemaal. Ik ben nu bezig met het opzetten van de organisatie, zodat we bij de volgende ronde van 7 x 1.000 megawatt, onder andere in IJmuiden Ver, in het jaar 2023 al het eerste van die zeven besluiten nemen en dat park in 2023 kan gaan draaien. Op die manier zetten we de lijn van 5 x 700 megawatt door in de lijn van 7 x 1.000 megawatt. Ik denk dat dat het maximale is wat we redelijkerwijs kunnen doen.’

Bronnen
Tweede Kamer, 14 februari 2017: Stemmingen
Tweede Kamer, 7 februari 2017: Debat  over Toekomstig energiebeleid
Foto: DONG Energy

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.