Tweede Kamer: ‘Subsidie op meestoken biomassa in kolencentrales moet stoppen’

Tweede Kamer: ‘Subsidie op meestoken biomassa in kolencentrales moet stoppen’

9 december 2016Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de subsidie op het meestoken van biomassa in kolencentrales stopt en gaat daarmee keihard in tegen het beleid van minister Kamp. Kamp stimuleert het meestoken juist met forse subsidies, waardoor biomassa (als houtpellets) nu de grootste bron van hernieuwbare energie is. De Tweede Kamer legt in feite een bom onder het Energieakkoord.

Formeel is de aanvaring tussen de Kamer en minister Kamp pas volgende week dinsdag een feit, wanneer over moties gestemd wordt.
De biomassa-motie van de PvdA kreeg gisteren een kleine meerderheid achter zich (door de steun van o.a. D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) en zal dinsdag dus wel worden aangenomen.

De tekst van de motie
‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat er opnieuw subsidie is aangevraagd voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales,
overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2016 heeft berekend dat de grondstofkosten van biomassa in de periode tot 2050 gaan stijgen van USD 4 per gigajoule naat USD 28 per gigajoule,
overwegende dat de kostprijs van wind op zee en zon/pv steeds verder daalt,
verzoekt de regering om de verstrekking van nieuwe SDE+ subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales per direct, dan wel zo snel mogelijk, stop te zetten. (…)’

Minister Kamp hoopt dat het voorstel het dinsdag toch niet haalt

Directe aanleiding: subsidieaanvraag voor kolencentrales Geertruidenberg  en Eemshaven
De directe aanleiding voor de motie is de subsidie die RWE krijgt voor het meestoken van biomassa in de Amercentrale. Hoe groot die subsidie is, is nog niet duidelijk, maar de aanvraag ging om een bedrag van € 2 mrd (bovenop een bedrag van € 1,2 mrd dat al eerder was toegezegd). Eerder deze week werd bekend dat RWE de gevraagde subsidie zal krijgen, al wilde RWE noch EZ zeggen om hoeveel geld het gaat.
Voor de RWE-kolencentrale in de Eemshaven is door RWE ook een bijstook-subsidie aangevraagd.

De Kamerleden roepen minister Kamp op nieuwe subsidie-aanvragen niet meer in behandeling te nemen.
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Maar die is het niet met de Tweede Kamer eens. “Ik heb al allerlei toezeggingen gedaan”, zegt de minister. “En als ik ermee zou stoppen dan halen we de afspraken uit het energie-akkoord niet.” Hij hoopt dat dat nu ook weer niet de bedoeling van de Tweede Kamer is, en dat het voorstel het toch niet haalt. (…)’

Energieakkoord en opstelling Kamer
Het bijstoken van biomassa in kolencentrales is in het Energieakkoord van 2013 afgesproken om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 14% van zijn stroom duurzaam opwekt.
Maar de Tweede Kamer nam eerder dit jaar ook al een motie aan waarin gevraagd werd alle kolencentrales te sluiten. Minister Kamp heeft daarop nog niet gereageerd (ook niet in de deze week verschenen Energieagenda).

‘Tweede Kamer laat Energieakkoord wankelen’ 
Trouw schrijft over de opstelling van de Tweede Kamer gisteren:
‘(…) Tweede Kamer laat Energieakkoord wankelen. De Tweede Kamer is hard in aanvaring gekomen met VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken. (…) De reden dat Kamp vasthoudt aan de subsidies voor de kolencentrales, is het energieakkoord. Het kabinet heeft met 46 organisaties afspraken gemaakt over het verduurzamen van onze energievoorziening. In 2020 moet Nederland minimaal 14 procent duurzame energie opwekken.
Als de biomassa in de kolencentrales wegvalt, benadrukt Kamp, wordt er ook ruim 1 procent minder schone energie opgewekt. “Dan laat ik het regeerakkoord en het energieakkoord los en daar ben ik niet voor beschikbaar”, aldus de minister. (…)’
Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaf aan verrast te zijn door het voorstel. ”Het is me een raadsel”, zei hij. Als de subsidie wordt geschrapt komen de doelstellingen van het energieakkoord in gevaar, aldus de bewindsman. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14 procent van de energie die in Nederland wordt opgewekt duurzaam moet zijn. Dat doel zal volgens Kamp niet worden gehaald als de Kamer zijn zin krijgt. (…)’

Planbureau voor de Leefomgeving snapt opstelling Kamer wel
Uit een bericht van het Nederlands Dagblad
‘(…) Onderzoeker Jan Ros van het Planbureau voor de Leefomgeving snapt wel dat de Tweede Kamer af wil van de subsidie voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. ‘In onze energievoorziening van de toekomst passen eigenlijk geen kolencentrales, ook al wordt daarin biomassa bijgestookt.’ Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met een motie van D66 om op termijn alle kolencentrales te sluiten. Daarnaast is het de vraag of de beschikbare biomassa gebruikt moet worden voor opwekking van elektriciteit in kolencentrales, terwijl daarvoor alternatieven zijn, zegt Ros. (…)’

Bronnen 
Trouw, 8 december 2016: Tweede Kamer laat energieakkoord wankelen (via Blendle)
NOS, 8 december 2016: Subsidie op biomassa per direct stoppen, zegt Tweede Kamer
Nu.nl, 8 december 2016: Kamer wil biomassasubsidie kolencentrales schrappen
Nederlands Dagblad, 9 december 2016: Subsidie vieze centrales in de ban (via Blendle)
Tweede Kamer, woordelijk verslag, 8 december 2016: Tweede Kamer, 33e vergadering, donderdag 8 december 2016
Zie ook
FluxEnergie, 6 december 2016: Amercentrale vanaf 2020 voor 80 procent op biomassa, mét subsidie FluxEnergie, 12 oktober 2016: RWE vraagt nog eens 2 miljard euro subsidie aan voor bijstook biomassa
Foto Amercentrale: Essent (Essent/Taco Adema)
Foto Kamp: Rijksoverheid

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.